POSTEN HAR ALLTID RÄTT

Häromsistens fick jag en försändelse från en tidningsredaktion, eftersom tidningens kulturredaktör ville att jag skulle recensera en nyutkommen bok.

Men försändelsen innehöll ingen bok. Som kompensation bifogade Posten en hälsning som var klistrad vid den sönderslagna förpackningen. Hälsningens lydelse var att försändelsens innehåll antagligen kommit bort under vägen. Jag tror att Posten hade rätt.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *