KÖNSBESTÄMDA ORD

Härmed anmäler jag påbudet att ordet kvinniska skall ersätta ordet människa. Möjligen är ordet kvinniska inte direkt könsneutralt, men det kommer att mildra den tyranni med vilken millionårigt manligt språkbruk höll fast oss kvinnor vid spisen, symaskinen och dammsugaren.

I Damernas värld, noterade jag ordet ”fartyg”. I damernas värld!!! Har man hört? Jag vill på inget vis mästra, tillrättalägga och leka besserwisser, men det som är för mycket, det är bara för mycket. Sluta att alliera er med orden ”fartyg” och ”farkost” och dylikt, det är ord som varje sann feminist vill avhänga från granen. Tills de dör. Och efter det bör de förbjudas. De bör radas bland andra FARväl-ord. Fattar ni inte, för FARao, att de utgör en FARlig FARsot för fredlig samlevnad mellan feminister och de aggressiva andra. De står för undertryckandet av den andra, eller snarare första halvan av jordbefolkningen. Kan vi komma överens om det? Det finns så många positiva ord. Vad är det för fel att använda exempelvis ord som MORalangrepp, MORdiskhet eller MORtificera, vilket är ett förfinat, det vill säga feminiserat sätt att säga att döda. Leve feminism, död åt manschauvinister. Hej ni, ni med manligt snille och manlig smak, när äntligen kommer ni att ge ut Svenska Akademiens Ordlista över svenska språket i könskvoterad upplaga?

Att förbjuda och påbjuda är det enda rätta, när inget annat hjälper. Radiorösten Täppas Fågelberg exploderade en gång när en invandrare ringde till honom i ett radioliveprogram och ville synliggöra för honom att Anna Lindh var blind. ”Använd inte ett handikapp i nedsättande syfte”, ryade Fågel Täppasbärg.

”Hon kan inte se vad hon…”, försökte den skrämde invandraren.

”Jag sa ju till dig att du inte skall använda dig av handikapp i nedsättande syfte”, röt Berget och hotade med att koppla bort den stammande stackaren.

Även ordet ”trivial” borde förbjudas eftersom även det är sexistiskt. Och knappast könsneutralt som manschauvinistiska svin gärna skulle stödja med belägg om de tyckte att deras av Gud stötta påstående behövde beläggas. Ordet ”trivial” betyder i dag ”alldaglig”, ”platt”, ”utnött”, något som har sitt ursprung i följande verklighetsbakgrund: Ordet ”trivial” har gamla latinska anor och syftar på de korsningar av tre (tri) vägar (via) som i gamla tider ledde från en gemensam brunn till tre olika platser. Där i trekorset stannade de magra, hårt arbetande kvinnorna, med sina tunga vattenbehållare och bytte recept på goda soppor och grytor och sju sorters kakor med varandra, under en kort stund innan de gav sig vidare mot sina av törst och hunger skrikande barn och sina feta, aldrig nöjda, navelskådande män. Och den moderna svenskan men även andra manschauvinistiska språk för den delen, nedklassar kvinnornas professionella och hårt prövade tankeutbyte till något som är ”alldaglig”, ”platt” och ”utnött”.

Det är som man önskar att mannens tunga stelnar.

En kameleonthona kan sträcka ut sitt viktigaste organ, tungan, så att den blir två gånger så lång som dess egen kroppslängd. Tänk dig en man med samma flexibilitet i sitt viktigaste organ.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *