LEKA SKÖLDPADDA TILLSAMMANS -BASERAT PÅ ETT SANT RYKTE

Jag kallar den allvarsamma, pedagogiska men även lagom underhållande leken ”Leka sköldpadda tillsammans”, mest på grund av att den heter så.

”Leka sköldpadda tillsammans” lämpar sig lika mycket för de anställda som för de friställda.

Antalet lekdeltagare kan variera, beroende på konjunkturläget och de marknadspolitiska åtgärder som gäller för stunden.

Till leken behövs fem garanterat obesprutade äpplen, de skall symbolisera den arbetsmarknadspolitiska satsning som alltid döps till något så hoppingivande som exempelvis Kunskapslyftet. Det skall vara fyra gröna Granny Smith-äpplen och ett gult Golden Delicious.

Äpplena läggs på golvet, alla intill varandra. En av deltagarna utses till sköldpadda och hön står böjd över äpplena för att skydda dem. De övriga deltagarna försöker nu var för sig eller i samlad trupp, att knycka äpplena. Var och en av deltagarna har ett par halvt kilo tunga stenar i händerna och de kastar stenarna på sköldpaddan. Fast var försiktig, om något av äpplena blir skadat, måste leken avbrytas och det roliga tar därmed slut.

Sköldpaddan låtsas att ha en sköld som skyddar mot alla träffar i huvudet eller annanstans och tar små dansanta steg över äpplena.

Om någon av äppeltjuvarna blir tagen av sköldpaddan, får tjuven vara sköldpadda och sköldpaddan vara tjuv, om krafterna inte tagit slut redan tidigare.

Och så håller leken på till dess, att alla äpplen stulits. Därefter göms äpplena på någon eller några arbetsförmedlingar i någon eller några svenska kommuner. Den som sist var sköldpadda, ska nu buggande leta reda på äpplena.

Jag vet inte varför just ett av äpplena skall vara Golden Delicious, men å andra sidan vet jag ej heller varför avskedanden av arbetsdugliga människor anses förbättra statens finanser. Men en invandrare kan naturligtvis aldrig begripa sitt nya lands tänkande till fullo.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *