Några rader om SEB

Jag och några av mina bekanta, men högst sannolikt även en rad andra epostkontoinnehavare, har erhållit ett antal mail med följande innehåll:

Från: SEB

Skickat: den 8 november 2013 12:04

Ämne: Lokalisering autentisering – 8/11/2013

Lokalisering autentisering. Din senaste inloggning plats har inte erkänts. Du måste kontrollera din plats med detaljer genom att följa instruktionerna nedan. Plats Autentisering

© SEB 2013 • 08-11-2013”

 

Jag har uppmärksammat SEB om detta förmodade falsarium.

Från: Vladimir Oravsky Skickat: den 8 november 2013 12:12

Till: Gerleman, Per

Ämne: VB: Lokalisering autentisering – 8/11/2013

Hej,

För tredje gången:

Är det SEB som skickar ut det här mailet? Om så inte är fallet, hoppas jag att ni går ut med en varning.

Vänligen

Vladimir Oravsky

Efter upprepade påstötningar fick jag ett svar

”Från: per.gerleman@seb.se [mailto:per.gerleman@seb.se]

Skickat: den 8 november 2013 13:41

Till:

Ämne: SV: Lokalisering autentisering – 8/11/2013

Hej Vladimir,

Tack för att du uppmärksammat detta problem. Mailet är vidarebefordrat till vår säkerhetsavdelningen. SEB skickar aldrig ut denna typ av mail, så får du fler skall du ignorera dessa.

Hälsningar,

Per

 

Någon varning gick SEB inte ut med och mailen om ”Lokalisering autentisering” fortsätter att droppa in. Att det finns människor som klickar på länken Plats Autentisering råder det ingen tvekan om eftersom om det var så att ingen hörsammar denna uppmaning, så skulle förövarna sluta med denna verksamhet.

Vad som händer om man klickar på länken Plats Autentisering vet jag ej eftersom jag är för feg att pröva, en sak är jag dock övertygad om, det är knappast troligt att man får några tusenlappar insatta på sitt konto.

SEB gick dock ut med ett mail till samtliga (?) sina kunder

Från: Sören Lundgren [mailto:noreply.undersokning@seb.se]

Skickat: den 25 september 2013 10:59

Till:

Ämne: Undersökning från SEB – Kundnöjdhet

Hej!

Vi på SEB arbetar hela tiden aktivt med att förbättra servicen till våra kunder. Genom att besvara några frågor kring hur du upplevde din senaste kontakt med oss kan du hjälpa oss att bli ännu bättre i vår relation till dig. Kontakten med oss kan ha skett via e-post, telefon eller genom att du besökt ett av våra bankkontor.

Frågorna beräknas ta mindre än två minuter att besvara och vi hoppas att du har möjlighet att hjälpa oss i vårt förbättringsarbete.

Vänligen observera att vi i enkäten enbart ställer frågor om hur du som kund upplevt vår service. Du blir aldrig ombedd att avslöja personliga detaljer om din affärsrelation med oss.

Vänliga hälsningar,

Sören Lundgren

Chef serviceutveckling SEB”

 

Naturligtvis svarade jag på denna uppmaning

”Hej Sören Lundgren, chef serviceutveckling SEB,

Vad får jag för att svara på dina frågor?

Jag antar att du inte jobbar helt gratis eller misstar jag mig?

Vänligen

Vladimir Oravsky”

 

Till min förvåning fick jag ett svar. Varför blev jag överraskad? Eftersom med chefer på SEB är det lika svårt att komma i kontakt med som med vår regering.

”Från: Soren.Lundgren@seb.se [mailto:Soren.Lundgren@seb.se]

Skickat: den 25 september 2013 12:59

Till:

Ämne: SV: Undersökning från SEB – Kundnöjdhet

Tack för ditt mejl

Vi genomför ca 75.000 kundenkäter årligen sedan 2009.

Deltagandet är frivilligt och istället för att sända ut belöningar, lägger vi de resurserna på utbildning och utveckling av våra medarbetare, för att förbättra servicekvalitet och bemötande.

Hälsningar

Sören Lundgren”

 

”… istället för att sända ut belöningar, lägger vi de resurserna på utbildning och utveckling av våra medarbetare, för att förbättra servicekvalitet och bemötande.”

Vilken skojare den där chefen för serviceutveckling SEB är. Varför lägger han inte en del av sin lön på detta? Varför lägger inte hans chefskollegor delar av sina löner på detta? Varför skall kunderna stå för allt, precis allt, och varför skall kunderna betala till och med för att deras löner sätts in på SEB:s räntefria konton?

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *