TATUERINGAR DEL 7

Även detta har hänt. På riktigt. Based on actual event, som man bruka skriva.

Jag var kulturchef i Umeå. En atypisk sådan. Jag ville tjäna kulturen, och det tyckte inte mina chefer var den rätta inställningen. Kulturen skall tjäna chefernas intresse, tyckte de och gav mig ett uppdrag som de var säkra på att jag inte skulle klara av, ungefär som när den skurkaktige kung Pelias skickade sin brorson Jason att hämta det gyllene skinnet. Sedan var det lätt att kicka ut mig, antingen på grund av ett misslyckande eller arbetsvägran.

Mitt uppdrag var att tatuera såpbubblor. Förstå det rätt: jag skulle inte tatuera bilder av såpbubblor, utan uppdraget var att tatuera på såpbubblor.

Och de kulturpolitiska såpbubblorna sprack.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, varesig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *