SMERTENSBARNET

Under rubriken ”Smertensbarnet” det vill säga ”problembarnet”, publicerade nyligen den danska Weekendavisen en två sidor lång intervju med den kände författaren Kim Fupz Aakeson. Intervjuaren var Helle Broberg Nielsen. 

En av mina danska läsare postade till mig denna utdragna intervju med Aakeson. Den handlade uteslutande om hans arbete på ett manuskript om den unga förstföderskan Astrid Eriksson sedermera Lindgren. Intervjusidorna beledsagades med gul klisterlapp med ett handskrivet ”i denna förvirrade artikel nämns även din bok herr Oravsky”. Visst var jag intresserad av vad KF Aakeson hade att säga om min bok som på svenska heter Från Astrid till Lindgren och som behandlar exakt den tidsperiod som KF Aakeson hävdar att han mer eller mindre ”uppfann” själv.

Som alla andra läsare, läser även jag en avis så att jag först bekantar mig med det tjockstilta, det vill säga titeln, sedan ingressen, det vill säga med de introducerande och aptithöjande raderna och så med det citat som redaktören valt för att framhäva det i artikeln mest läsvärda, ett slags lathund som erbjuder läsaren en essens av hela artikeln, ett koncentrerat avkok bestående av det smakrikaste och gottaste.

I intervjun med KF Aakeson apostroferas bara en passage och den låter läsare ordagrant och utan förkortning veta följande: ”Der er endnu ingen i Sverige, der vovet at nærme sig sådan et projekt. Derovre skal man ikke pille ved et så stort ikon. Derfor har der endnu aldrig været produceret så meget som en en miniserie till tv om Astrid Lindgren, selvom hon døde for over ti år siden.”

Efter denna sammanfattning fann jag det inte troligt att sagda intervju skulle uppehålla sig kring min bok, filmmanus, teaterpjäs och musikal Från Astrid till Lindgren, trots att min danska vän påstod annat. Men jag fann det ”utpekade” avsnittet om mina Astrid Lindgren-projekt, fast KF Aakeson nämner dem inte till sina namn, dvs. han nämner inte dess titlar och ej heller mig som upphovsman. Det är helt OK, det är KF Aakesons privilegium. Så här står det ”Der tidligere udkommet en mere kulørt bok om Lindgrens liv, hvor hendes far fremstilles som en hård og nådesløs mand i forbindelse med hendes graviditet. Formentlig for at skæbe et mere dramatisk modsætningsfoorhold mellem karaktererne.”

Med andra och färre ord, KF Aakeson erkänner att även i Sverige vågade man sig på att skriva en berättelse, som till punkt och pricka beskriver just det avsnitt av Astrid Lindgrens liv som han med hull och hår lånade från en annan, och nu serverar som sin egen och sin ”kærestes, instruktøren Pernille Fischer Christensens”, skapelse.

”Det var Pernille, der faldt over historien i en avisartikel. Om hvordan Astrid Lindgren satte sig ind i tingene og fandt ud af, at det eneste sted i hele Norden, hvor det var muligt at føde, den at myndighederne behøvde at få faderens navn, var på Rigshospitalet”, står det att läsa i Weekendavisens intervju.

Jag har ingen som helst anledning att betvivla att KF Aakesons kæreste Pernille ”faldt over historien i en avisartikel”, jag vill bara påpeka att denna artikel kunde ha handlat om den historia, den berättelse, som jag berättar i Från Astrid till Lindgren.

Från Astrid till Lindgren är nämligen en mycket omtalad bok, inte minst på grund av den, även utanför Sverige omtalade 280-sidiga boken Friheten i kulturen : reflexioner kring tystnad och repression inom kulturetablissemanget med anledning av tillblivelsen av boken Från Astrid till Lindgren, första gången utgiven år 2008 (ISBN 9789173270441) och på vilkas sidor jag diskuterar och problematiserar frågeställningen vem äger en offentlig persons berättelse?

Så här skriver Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A5n_Astrid_till_Lindgren om boken Från Astrid till Lindgren:

”Från Astrid till Lindgren är en roman från 2007 skriven av Vladimir Oravsky, Kurt Peter Larsen och anonym.

Boken handlar om en orädd, viljestark och målmedveten ensam mor i en tid när det ansågs skamligt att vara ogift och ha barn.

År 2004 skulle boken som först kallades Astri mi! En berättelse ges ut, men förlaget stoppade utgivningen. Ytterligare två andra svenska förlag avbröt utgivningen. Bokförlaget h:ström – Text & Kultur, var det fjärde förlag som tog sig an berättelsen och lanserade den år 2007 i samband med Astrid Lindgrens 100-årsdag under titeln Från Astrid till Lindgren.

Tiden i Från Astrid till Lindgren kommer nu skildras i en tyskproducerad film men även i en dansk-svensk.” 

Wikipedias återgivning av det skandalomsusade fallet Från Astrid till Lindgren är ängsligt, mycket ängsligt, eftersom det förhåller sig utan minsta tvivel så, att det förtiger det faktum att det måste finnas någon ”högre makt”, som mer eller mindre tvingade åtminstone tre förlag, att bryta kontraktet med bokens författare och förstöra allt det arbete som lades på boken Från Astrid till Lindgren.

Wikipedia nämner inte heller de teatrar som köpte in pjäsen som bygger på Från Astrid till Lindgren och som också hux flux och utan någon förklaring skrotade sina uppsättningsplaner.

Det finns några paralleller mellan romanen Från Astrid till Lindgren och den likaledes förföljda och ”förbjudna” Sherry Jones roman The Jewel of Medina som ”tells a fictionalized version of the life of Aisha, one of the wives of the Islamic prophet Muhammad, and the person who reportedly accompanied him as he received most of his revelations.”

På det innehållsmässiga planet finns likheten i, att en mycket ung tjej har ett sexuellt förhållande med en man som är myckna gånger äldre än hon.

På den utgivningstaktiska nivån är likheterna flera: Förlagen till båda romanerna hoppade av utgivningen bara några få veckor innan releasedatumet och båda romanerna fann nya utgivare på rekordkort tid. Mången domare och censorn som uttalade sig om sagda romaner och kunde påverka dess utgivning respektive förhindra dem, gjorde det utan att ha stiftat bekantskap med dessa, annat än genom hörsägen eller antaganden tagna från luften.

Stopptvånget som ville krossa Från Astrid till Lindgren bekände aldrig sina avsikters färg, eftersom en makt- och penningstark censor, i kungadömet Sverige, avkrävs bara pro forma på förklaringar.

Som nämnt ovan, hela processen kring utgivningen av Från Astrid till Lindgren är beskriven i boken Friheten i kulturen : reflexioner kring tystnad och repression inom kulturetablissemanget med anledning av tillblivelsen av boken ”Från Astrid till Lindgren”.

Friheten i kulturen… bjuder även på en exposé på hundratals bannlysta böcker genom historien, och Friheten i kulturen… möttes av entusiastiska recensioner. Till och med Mats Johansson, riksdagsledamot för Moderaterna, skrev mycket bekräftande om den i Svensk Tidskrift. Under rubriken ”Rapport från kulturens korridorer”, präntade han ”(…) Sådana formuleringar och andra underhållande interiörbeskrivningar vimlar det av i en högst olämplig och inkorrekt bok av Vladimir Oravsky, författare och flitig gisslare av det svenska kulturetablissemanget. Hans bok har undertiteln ’reflexioner kring tystnad och repression’ inom detsamma och erbjuder just detta, fast mer som larmande buller än stilla andakt.

Få storheter frikänns i hans domstol (…) Men skriva kan han. En bisarr ramberättelse om hur arvtagarna till Astrid Lindgrens verk sköter sitt värv och lyckas stoppa andras (läs Oravskys) oönskade verk får tjäna som illustration till hur mygel och vänskapskorruption frodas i kulturkretsar.

Det är inte så konstigt med tanke på hur anslagsberoende och nätverkskopplad denna värld är. Desto viktigare med öppna skildringar av densamma, gärna med namns nämnande som hos Oravsky. Fler avslöjande kulturjournalister önskas, färre reklamskrivare.”

Även danska tidningar beskrev Friheten i kulturen… med hänförda ordalag, så som ”’Friheten i kulturen’ = Kulturkamp i Sverige” och beskriver h:ström – Text & Kultur som ett förlag ”der fører en stadig kamp mod kulturmafiaens bestræbelser på at kvæle det frie ord”.  

Från Astrid till Lindgren finns inte bara som en succérik bok, utan även som teaterpjäs, libretto till en scenmusikal, och filmmanuskript.

Från Astrid till Lindgren är utgiven på svenska som pappersburen bok. Den är utgiven även av Talboks- och punktskriftsbiblioteket och den är även utgiven som ljudbok på 3CD:er.

Flera tidskrifter gav ut den även som en följetong.

Liknande och även större succé gjorde Från Astrid till Lindgren i Polen och Nederländerna och Österrike och Schweiz och Tyskland. I Tyskland utgavs den dessutom som följetong i inte färre än 32 tidningar och tidskrifter.

Pjäsen Från Astrid till Lindgren heter på engelska MY ASTRID! och den presenterades på Deutsches Haus-scenen i New York USA.

TPB, Tal och punktskriftsbiblioteket, som också gav ut Från Astrid till Lindgren, beskriver den som:

”En dramatisering av Astrid Lindgrens ungdomsår och tidiga vuxenliv 1926 till 1929. Berättelsen skildrar delar av uppväxten, barnet som föddes utom

äktenskapet och kampen att få ekonomin att gå ihop som ensamstående i 20-talets Sverige. Fin och levande tidsskildring. Historien har tidigare använts i författarnas pjäs med samma namn samt i librettot till musikalen ’Astri mi!’.”

Var skiljer sig KF Aakesons berättelse från min? Precis ingenstans. 

KF Aakeson uppger i Weekendavisen att producenten till hans film är ”svensker” Lars Lindström. Lars Lindström är bekant med mitt Från Astrid till Lindgren- projekt. Även KF Aakeson är det, han nämner ju det själv i Weekendavisens intervju. Icke desto mindre serverar Weekendavisen sina läsare KF Aakesons projekt om Astrid Lindgren i det utförande som han lånade från Från Astrid till Lindgren (boken, pjäsen et cetera) som hans fullständigt egna, som om det var KF Aakeson som uppfann både elden, hjulet och Amerika. Weekendavisen är en bättre avis än att det behöver falla för ett enkelt självhävdelsetrolleritrick. Ju mindre en nation är, desto större behov har den, att yvas. Men i det här specifika fallet är det helt onödigt. I mina ögon är Danmark en stor kulturnation, även om det inte var KF Aakeson som först kom på idén ”at vove at nærme sig” till projektet kring Astrid Lindgrens smertensbarn (problembarn).

Böckerna Från Astrid till Lindgren och Friheten i kulturen: reflexioner kring tystnad och repression inom kulturetablissemanget med anledning av tillblivelsen av boken ”Från Astrid till Lindgren”, men även andra Vladimir Oravsky böcker, kan lånas i Danmark, exempelvis på DET KONGELIGE BIBLIOTEK

http://rex.kb.dk/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&tab=default_tab&dstmp=1386530745847&ct=search&vl(14750036UI1)=all_items&dum=true&indx=1&vl(14133430UI0)=any&vl(freeText0)=oravsky&vid=KGL&fn=search&fromLogin=true

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *