ÅMINNELSE. WARZAWAPAKTENS ARMÉER TJECKOSLOVAKIEN

För 45 år sedan, den 21 augusti 1968, invaderade Warszawapaktens arméer Tjeckoslovakien och kväste det spirande experiment som antog den för dåvarande styrande makthavare den kraftigt provocerande benämningen, ”socialism med mänskligt ansikte”.

Den politiska historien slutar aldrig att förvåna och även Tjeckoslovakien eller snarare dess folk, fick efter de omvälvande augustidagarna 1968 bjuda på en hel del ohört och oanat:

Den 29 december 1989, valdes regimens forne fånge, den politiske dissidenten Václav Havel, till Tjeckoslovakiens president, efter 41 långa år av enbart kommunistiska presidenter. Tro det eller ej, han valdes enhetligt. Till och med kommunisterna, som härmed förlorade sin oinskränkta makt, voterade på sin forne motståndare. 

Den 23 mars 1990 bytte Tjeckoslovakien namn: På tjeckiska fick det heta Česká a Slovenská Federativní Republika, på slovakiska antog det namnet Česká a Slovenská Federatívna Republika. Liksom USA, Tyskland, Österrike, Schweiz, Canada, Brasilien, Belgien, Indien, Förenade Arabemiraten, Mexiko et cetera, blev därmed även Tjeckoslovakien en federation, en förbundsstat. Från och med nu bestod Tjeckoslovakien av två jämbördiga republiker, Tjeckien och Slovakien. 

Men redan 31 december 1992, upphörde federationen och sedan 1 januari 1993 består detta geografiska område av två självständiga republiker: Česká republika / Republiken Tjeckien och Slovenská republika / Republiken Slovakien. 

Alexander Dubček, kanske den mest kände politiker under Pragvåren 1968, var övertygad om att tjecker och slovaker borde fortsätta att leva tillsammans i en och samma stat. Den 1 september 1992 var Dubček med om en allvarlig trafikolycka vid den tjeckiska lillstaden Humpolec och han kördes till ett sjukhus i Prag. Den 7 november 1992, på Oktoberrevolutionens dag, dog Dubček av sina trafikskador. Till dags dato spekulerar man, hur det kommer sig att han förolyckades? Kan det vara så att han föll offer för de rörelser som krävde att Tjeckoslovakien blev delat? 

Heja DubčekHeja DubčekI ett land i vilket statsbeordrad censur bestämde vad som var lämpligt att skriva, läsa, säga och lyssna på, under drygt fyra långa decennier, blir det fullständigt självklart att konspirationsteorier fortsatte och fortsätter att blomma som alger i Östersjön även efter censurens officiella avskaffande.  

Tjeckien blev medlem av FN, NATO, OECD, WTO (World Trade Organization), MMF (International Monetary Fund), Världsbanken (WB), Council of Europe, (CoE), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska tullunionen, EU, Schengenområdet,Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Visegradgruppen (V4), för att nämnda de mest kända statssammanslutningar och Slovakien blev medlem av samma organisationer och tillhör dessutom Euroområdet. 

För 45 år sedan, den 21 augusti 1968, invaderade Warszawapaktens arméer Tjeckoslovakien och kväste det spirande experiment som antog den för dåvarande makthavare kraftigt provocerande benämningen ”socialism med mänskligt ansikte”. Under några veckor efter det socialistiska brödrafolkets militära invasion, rådde det allmänt kaos i Tjeckoslovakien och många, alltför många nyttjade detta för att fly till den så kallade fria världen. De som inte flydde var antingen gamla, sjuka eller hade en annan objektiv eller inbillad anledning att ifrågasätta sin förmåga att klara sig i väst. 

Men även de som inte brydde sig om sådant som demokrati, allmänna val, att aldrig vara avlyssnade, och möjlighet att välja mellan nästan identiska sexhundrasextisex läskedrycker, stannade. Varför inte? Fläsket var relativt billigt i dåvarande Tjeckoslovakien och surkålen och knödeln skulle säkerligen förbli lika mättande även efter det att Ivan parkerade sina pansarvagnar på tjeckoslovakiska bakgator.

Under asfalten finns det strandenUnder asfalten finns det strandenDen tredje kategorin av människor som stannade kvar efter den stövlade inmarschen var de, till vilka Lenin- och Brezjnevsocialism tjänade väl, de som tillhörde den privilegierade klassen eller var omhuldade av denna och var garanterade bästa platserna vid alla närande köttgrytor. 

Den fjärde kategorin av människor som stannade kvar, var de utopister som trodde sig kunna inte bara reformera utan även avliva och begrava de oresonabla kommunistiska spökena som inkarnerades i Vladimir Iljitj Lenin och Leonid Iljitj Brezjnev och deras ideologiserande och politiserande sadomasochism. Den fjärde kategorin människor som stannade kvar, ansågs av de styrandes normalitetsbias vara såpass rubbade, att de inte kunde tänka sig en annan behandling av dessa, än att de var tvungna att förvaras antingen på strängt stängda och övervakade psykiatriska avdelningar eller på andra skyddande förvaringsställen.

Men liksom George Orwell fick rätt i sina skarpsinniga bokliga profetior ”Djurfarmen” och ”1984”, så fick även exempelvis undertecknarna av ”Charta 77” som beskrev sig som en ”fri, informell och öppen sammanslutning av människor förenade av viljan att arbeta enskilt och gemensamt för respekt för mänskliga och medborgerliga rättigheter i Tjeckoslovakien och i hela världen” rätt. Den 29 december 1989, 21 år efter den senaste militära invasionen av Tjeckien och Slovakien, beträdde kommunistkritikern och den nyvalde presidenten Václav Havel, kungarnas och kejsarnas och presidenternas residens, Pragborgen.  

En hel del av de som flydde, hamnade eller valde att hamna i Sverige. I boken ”Utbrytarkungens knep eller Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska Sverige : om de som flydde Warszawapaktens ockupation av Tjeckoslovakien 1968, med deras egna ord och bilder”, vittnar ett dussin forna ”tjeckoslovaker” om sitt liv i Sverige. Boken är utgiven både som vanlig pappersburen bok (ISBN 978-91-7327-060-1) och som e-bok (ISBN 978-91-7477-070-4). Läsarnas och recensenternas lovprisade omdömen var och är glädjande.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *