APRIL-SKRYT

http://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/1148-e-knihy-top-10-brezen-2015/?knihovna

Länken kommer att leda dig till Stadsbiblioteket i Prag. Under rubriken ”E-knihy – TOP 10 březen 2015“ som på svenska betyder „De 10 mest utlånade e-böckerna under månaden mars 2015“, finner du två tabeller. Den ena ”Volná díla”, dvs. ”Fria verk” – den toppas av Shakespeares ”Romeo och Julia”.

Den andra tabellen, ”Současní autoři” dvs. ”Samtida författare”, toppas av boken ”Kdo mě okradl o mého bratra”, som är en översättning av den svenska bästsäljaren ”Utbrytarkungens knep”. Lars-Göran Söderberg, skrev i Tidningen kulturen ”(…) Hur som helst kan man undra i vilken utsträckning det positiva bemötandet som flertalet överlag redovisar, bidragit till de yrkesmässiga och personliga framgångar som med få undantag redovisas. Är det så att förväntningarna på de som kom rentav styrde hur det ska gå för dem? Om så skulle vara fallet, vilar ett än större ansvar på värdnationen och dess invånare. Förutom redaktör Vladimir Oravskys egen berättelse, intar hans långa och informativa förord en särställning i den stundtals omtumlande och starkt tankeväckande jämförelsen mellan Tjeckoslovakien och Sverige.

Han skärskådar skillnader och hittar beröringspunkter, som omväxlande leder till känslor av samhörighet såväl som till självkritik. Texten blir en källa att ösa ur som berikar läsaren på flera plan och formar en bakgrund till de följande vittnesbörden, som i sin tur bidrar till att ytterligare en dimension av framställningen blir synlig – gränser existerar aldrig som en egen entitet, det är människan själv som skapar dem! Oavsett allt annat känns det till sist viktigt att poängtera närheten till berättarna, det är som vore de gamla vänner som berättar sin historia över ett glas gott tjeckiskt öl, utan baktankar, utan rädsla. Jag har lärt känna människor, vars mod och civilkurage är svårt att inte låta sig imponeras av. Kort sagt, jag har fått nya bekantskaper.”

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *