DU ÄR MITT BARNBARN, JAG ÄR DIN MORFAR 6

Förord som funderar över människans behov av förklädnad

Alla friska barn älskar att klä ut sig och ge sken av att de är någon annan. Detta har människan förvärvat på samma infödda vis som sug- och grip- och gå-reflexer. Och är vi friska, så överger oss dessa allvarliga låtsaslekar inte så länge vi befolkar denna planet. Att se sig i en annan social position och ställning än man just befinner sig i, är både den privata som allmänkulturella utvecklingens sine qua non.

Sedan urminnestid klädde människan ut sig. Hon trodde att hon på det viset kunde påtvinga sin omgivning sina egna önskemål och egen vilja. I förhistoriska grottor trädde den tidiga människan bisonoxens skinn på sig och det inte bara för att kamouflera sig och lättare kunna angripa sitt begärliga byte. I det antika Rom var saturnalier den största och definitivt mest omtyckta högtiden, åtminstone bland slavarna och plebejerna. Den hölls i slutet av december och man firade åkerbrukets gud Saturnus och den ymniga skördens gudinna Ops. Efter de mörka vintermånaderna skulle jorden åter bjuda på sin rikedom. Alla, även de fattigaste och mest ofria, festade och gladdes. Slavarna fick sitta till bords med sina herrar och lät sig betjänas av dessa…

Shakespeare levde och verkade under renässansen, tiden som den antika kulturen återigen väcktes till liv. Det var tiden i övergången från medeltiden till nya tiden. Det var den tiden som enligt Jules Michelet ”människan upptäckte världen och sig själv”.

Shakespeare var en baddare på att beskriva och iscensätta förklädnader och andra identitetslekar. Den moderna tv-klassikern känd bland annat under namnet ”Same procedure as last year”, bygger i mångt och mycket på Shakespeares ”Trettondagsafton”. Vem minns inte den mer och mer alkoholpåverkade betjänten James som iklär sig de fyra gästernas – sir Toby, admiral von Schneider, Mr. Pomeroy och Mr. Winterbottoms personligheter och roller. De fyra representerar människans fyra åldrar: infantia, adolescentia, virilitas – och Mr. Winterbottom – senectus, och står även för de ständigt återkommande fyra årstiderna.

Karnevaler firas i stora delar av världen och alltid före påskfastan. Hur en karneval går till vet nästan alla, även de som inte håller fasta. I Tjeckoslovakien kallas denna karnevalhögtid fašiangy. Jag var med om fašiangy bara en enda gång, jag var tonåring då, och jag kan lova att jag till dags dato inte glömde bort när den socialistiska människan tilläts förklädnader och antagandet av omvända roller…

Ett samhälle, katolskt, lutheranskt, socialistiskt eller det som styrs av marknadsekonomin, verkar må bra av ”förklädnadens” säkerhetsventil.

En boxare med ambitioner, ser sig redan innan han går på sin första träning, bära ett världsmästarbälte. Det vittnade Muhammad Ali om, men även Ken Norton och George Foreman och Joe Frazier och Leon Spinks, fighters som lyckades besegra Ali men som även förlorade i sina returmatcher mot honom.

Redan de första kända kulturyttringarna visar grott-konstnärer i roller som framgångsrika jägare. Inte därför att de var det, utan därför att de trodde på sin grott-målarkonsts hjälpsamma och därmed magiska kraft. Och även i dag, 30 000 år senare, i samma ögonblick som barnet blivit medvetet om sig själv och klarar av att i en spegelbild identifiera sig själv, ritar det sin första prinsessa och föreställer sig att det är det som är hon. Vi klär oss och eventuellt tatuerar oss och klipper oss som Keith Richards och Annie Lööf och andra trendsättare, vars framgång vi själva gärna skulle vilja vara med om. Det är ett tecken på ett friskt hälsotillstånd, oumbärligt för människans och mänsklighetens framåtskridande.

Boken DU ÄR MITT BARNBARN – JAG ÄR DIN MORFAR kan köpas på https://mofibo.com/se/sv/book?id=63372 samt ytterligare ett 50-tal andra ställen

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *