JOEL AND THE SANTA CLAUS MURDER MYSTERY

Joel And The Santa Claus Murder Mystery kan nu köpas eller varför inte lånas på otaliga bibliotek, som exempelvis på Svenska handelshögskolans bibliotek Hanken. Det är bara att följa länken:

https://hanken.elib.se/Books/Details/1035876

Joel And The Santa Claus Murder Mystery, Isbn: 978-91-7591-090-1, är utgiven av Posiphone publisher och boken presenteras med följande text: ”Once more, Vladimir Oravsky and Kurt Peter Larsen, the authors of Beatrice Takes A Trip and many more, let us enjoy the humor in a fabulistic story with lots of depth. (…) This book falls in many categories, including these: Children books – Scandinavian Noir – Infotainment – Black Humor – Fables – Fairy-tales – Philosophy”

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *