MONA LISAS LEENDE 1

Kort utdrag ur Vladimir Oravskys bok MONA LISAS LEENDE

Under fem århundraden spekulerar visa män och kvinnor, vad ger Mona Lisa med sitt leende uttryck för. Giorgio Vasari, Walter Horatio Pater, Lilian Schwartz och även Sigmund Freud, kom med var sin uttolkning av detta leendes mystik.

Var och ens antagande kunde ha varit rätt, men likaledes var och ens teori kunde ha varit felaktig. Eftersom det fanns bara två personer som kunde ge det korrekta svaret på leendets gåta.

Den ena var målarens objekt, alltså hon som kallas Mona Lisa, och den andre var målaren Leonardo da Vinci själv.

En liten hake var dock att båda var för länge sedan döda, begravda och förmultnade.

Men även de döda kan avge vittnesmål, inte minst de som varit flitiga dagsboksskriftställare.

Och det var Leonardo.

Boken ”Mona Lisas leende” kan inhandlas på en hel del ställen, länken http://www.adlibris.com/se/e-bok/mona-lisas-leende-9789175810416 leder dig till ett av dem.

”Mona Lisas leende” stöds av rik, autentisk bildmaterial.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *