MONA LISAS LEENDE 2

Utdrag numro två ur Vladimir Oravskys bok  MONA LISAS LEENDE

Leonardo skrev massvis om sin vardag och sina upptäckter och om sitt arbete, och eftervärlden fann även lassvis av dessa dyrbara dokument.  

Dock inte alla. Just berättelsen om och kring tillblivelsen av Mona Lisa återfanns aldrig bland det bevarade kunskapsstoffet.

Förra året återfanns dock Leonardos anteckningar om Mona Lisa. De var inmurade i en femhundra meter lång underjordisk gång, som binder samman herrgården Clos Lucé och det kungliga slottet Amboise.

Hur kom det sig, vem tog dit dem?

Här följer förklaringen: 

Frankrikes kung Frans I var intresserad av konst och kultur och han bjöd en rad betydande konstnärer och hantverkare till Amboise. Leonardo da Vinci var en av dem. Året var 1516 och Leonardo var vid den tiden en gammal man, eftersom hans ålder på 64 år, då ansågs vara beaktningsvärd. Därför är det föga förvånande att Leonardo även dog på Clos Lucé, bara knappa tre år efter sin ditkomst och han blev begravd i Saint-Florentinkyrkan, som utgör en del av Amboise slottet. 

Boken ”Mona Lisas leende” kan inhandlas på en hel del ställen, länken http://www.adlibris.com/se/sok?q=mona+lisas+leende leder dig till ett av dem.

”Mona Lisas leende” stöds av rik, autentisk bildmaterial.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *