MONA LISAS LEENDE 3

Utdrag numro tre ur Vladimir Oravskys bok MONA LISAS LEENDE

Från Florens, där Leonardo målade bland annat Mona Lisa, tog han med sig bara tre målningar: Johannes döparen, Anna själv tredje och så Mona Lisa. Detta måste ha betytt att just dessa verk betydde outsägligt mycket för honom. Inte minst tavlan Mona Lisa, då denna var målad på styv träpannå och inte på duk som kunde rullas ihop och lätt transporteras i en skyddande tub. (I den charmiga filmen ”För evigt – En askungesaga”, författad även av bland andra den Oscarsnominerade Susannah Grant, reser Leonardo med Mona Lisa hoprullad i ett skinnfodral. Eftersom i filmens och litteraturens värld, verkar allt vara möjligt, så länge det gynnar berättelsens flöde och producentens kassa.)

Han som upptäckte de inmurade anteckningarna om Mona Lisa, var en dvärgväxt savant med en rad särpräglade egenskaper och färdigheter. Man kan säga att världen hade tur att det var just Yksvaro, så hette savanten, som grävde fram dessa anteckningar, eftersom någon annan skulle med största sannolikhet aldrig lyckas dechiffrera denna skatts innersta innehåll.

Det som Yksvaro schaktade fram i den mörka, mer eller mindre bortglömda tunneln, var en tarpans urinblåsa. Bara det att han inte kastade den på en skräphög, utan omsorgsfullt tvättade av den och under långa, mödosamma timmar mjukade och töjde upp den, är en bedrift. Inte minst med tanke på att tarpanen för länge sedan är utdöd, och man måste ha speciella kunskaper för att kunna bedöma huruvida det var värt att bevara och undersöka det som visade sig vara tarpanens blåsa. (Att Leonardo valde just tarpanens blåsa för att under långa århundranden skydda sina dagboksanteckningar inuti den, bekräftar ytterligare en gång hans vid skilda, närmast universella kunskaper och genialitet.)

Boken ”Mona Lisas leende” kan inhandlas på en hel del ställen, länken http://www.adlibris.com/se/e-bok/mona-lisas-leende-9789175810416 leder dig till ett av dem.

”Mona Lisas leende” stöds av rik, autentisk bildmaterial.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *