MONA LISAS LEENDE 4

Utdrag numro fyra ur Vladimir Oravskys bok MONA LISAS LEENDE

Inuti tarpans blåsa fanns det systematiskt och symmetriskt sönderklippta pergamentbitar. Att pussla ihop dessa, tog nästan ett helt år i anspråk, trots Yksvaros exempellösa intelligens. Detta bland annat på grund av att skriften på pergamentbitarna var spegelvänd, på samma vis som Leonardos andra krypterade skrifter.

Även om texten berättade en intressant händelse från Leonardos liv, nöjde sig Yksvaro inte med dess budskap, utan bände det fram och tillbaka, tolkade det och omtolkade, med andra ord, han sökte efter ett dolt budskap.

Och han fann det.

Det rörde sig om en palimpsest, där det underliggande, den ”bortskrapade” och ”borttvättade” texten hade ett långt tyngre och mera hemlighetsfullt budskap, än den synliga förmedlade.

Varför denna kurragömma?

Varför ville Leonardo inte dela med sig av sin hemlighet under mindre omständliga villkor?

Varför var det viktigt för honom att den som slutligen fann hans dagboksanteckning var tvungen att dechiffrera även den som redan i sig själv var ett synnerligen svårknäckt chiffer?

Svaret på den frågan är ganska så enkelt: Även efter sin död, ville Leonardo umgås bara med människor som nådde upp till hans egna osedvanliga och mångsidiga genialitet.

Boken ”Mona Lisas leende” kan inhandlas på en hel del ställen, länken http://www.adlibris.com/se/e-bok/mona-lisas-leende-9789175810416 leder dig till ett av dem.

”Mona Lisas leende” stöds av rik, autentisk bildmaterial.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *