VLADIMIR PUTIN, ANDREAS EDWARS OCH GRETA GARBO

I egenskap av Europeiska rådets nuvarande ordförande, har den 13 februari 2015, Donald Tusk uttalat sig om Vladimir Putin och Europeiska rådets förtroende för honom. Det var inte direkt på topp. Samma attityd borde Sveriges Radio uppvisa gentemot Andrea Edwards. Så är dock inte fallet, utan tvärtom. Samma dag, den 13 februari 2015, fick Edwards återigen bre ut sig i SRs P1-morgon. Under pinsamt oavkortade 7 minuter.

Edwards betraktas nämligen sedermera som Sveriges Radios expert på ”näthat”, ungefär som Anja Pärson, Pernilla Wiberg, Magdalena Forsberg är SVT:s kommentatorer och experter under världsmästerskapen i alpin skidsport 2015 från Vail/Beaver Creek i USA. Men emedan Anja och Pernilla och Magdalena vet vad de pratar om, och vi som lyssnar på dem vet vad de har åstadkommit inom skidsporten, och kan dessutom när som helst få bekräftelse på detta genom att konsultera sportens objektiva statistik, vet Edwards inte vad hon talar om, och dessutom överdriver hon och far med osanning. Och det utan att programledaren Katherine Zimmerman ställde så lite som en enda kritisk fråga till Edwards, utan tvärtom, uppmuntrade henne att ytterligare spä på. Så funkar den typ av ”journalistik” som söker bekräftelse i sina egna förutbestämda meningar, i stället för att åtminstone försöka vaska fram eller om inte annat, närma sig en någorlunda objektiv beskrivning av ämnet.

Här kommer några utdrag från Edwards framträdande: ”För tydlighetens skull”, som Edwards uttryckte det, ”vill jag tillägga att även de som inte sett SCUM-manifestet hatar…”

Du, Andrea Edwards gör gällande gång efter gång, att den människa som inte med egna ögon har sett ditt SCUM-angrepp kan inte ha åsikt om den. Alltså att hen inte kan ha en negativ åsikt om något hen inte sett.

Det finns en hel del sådana som försvarar SCUM-manifestets hån mot mänskligheten, utan att de har sett det. De och deras åsikter, finner du på inget vis oacceptabla, tvärtom, de får din fulla acceptans. Vad berättar det om dig A Edwards, tror du?

Jag känner på mig att du är snabb på avtryckaren och frågar Hur vet jag allt detta? Elementary. Det är bara att googla.

Du har fått pengar från Statens kulturförvaltning och Stockholms stads kulturförvaltning för att du skulle iscensätta detta SCUMs verbala övergrepp. Fick dessa ”rättvända” bidragsgivande kulturbyråkrater se föreställningen innan de pungade ut mina och mina medmänniskors skattepengar till dig?

Jag tror inte det. De betalade alltså för en skränande, oartikulerad gris i säcken… Har du klandrat dem för det?

Du fick pengar från SVT för att skända och våldföra dig på filmmediet genom ”filmen” SCUM – en kärleksförklaring. Har SVT sett den färdiga produkten innan dess beslutsfattare fyllde dina fickor med mina och mina medmänniskors skattepengar?

Det finns inget entydigt svar på varför människan blev den varelse som i dag dominerar världen, med sin förmåga att kunna bygga, kunna laga mat, kunna förflytta sig snabbare än alla andra levande varelser, kunna flyga, kunna dyka, kunna läsa… De starkaste teorierna äro två: människans fantasi och människans förmåga att förmedla och ta emot information. Vi läser eller hör om krigets fasor och vi har åsikter om dem, trots att vi personligen inte har bevittnat dem. Det mesta som vi har någon åsikt om, är oss förmedlad på något vis, men vi själva har inte bevittnat det. Det gäller lika mycket kristendomens födelse som Muammar al-Gaddafis många plastikoperationer, sjukligt sexmissbruk och lassvis med alla slags berusningsmedel och narkotika.

Det är så människan fungerar och det är så hon utvecklas. Att använda det mot henne, framhäver en okunskap som inte är alltför förnuftigt att skryta med utanför din egen umgängeskrets Andrea Edwards.

De domare som dömde dig för snatteri, har inte bevittnat det. Men sånt är praxis: domare liksom förlitar sig på andras vittnesbörd. Menar du Andrea Edwards, att det är förkastligt, eftersom domare på det viset inte kan ha tillräckligt på fötterna och därmed borde fråntas möjlighet att döma?

Internet är ett kommunikationsredskap som sprider information men även desinformation och uppenbara lögner. Där liknar den propagandan och kanske även reklamen. Det åligger således de enskilda brukarna att ta reda på och avgöra vad som är sant och vad som liknar mest det, som kommer från din mun, A Edwards. Att kunna skilja agnarna från vetet tillhör den mänskliga civilisationen.  

Att uttala sig om och sprida åsikter om det som man konkret och påtagligt inte själv har tagit del av, är naturligtvis inte alltid till människans och mänsklighetens gagn. Judar har aldrig ätit sina eller andras barn, varken levande eller tillredda. Inte hellre har de uppfunnit och spridit yersinia pestis, bakterien som förorsakar pest. Det har aldrig funnits någon som personligen bevittnat dessa ”typiskt” judiska förbrytelser och ändå fann dessa grogrunder i miljontals människors hjärnor. Eftersom människan fungerar precis så som nazitysklands ansvarige för folkupplysning, propagandaminister Joseph Goebbels spred under Partidagarna i Nürnberg år 1934: „Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben.” / ”Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger, kommer folk till slut tro på den.” ”(…) Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge, und daher ist die Wahrheit der größte Feind des …“ / … Sanningen är lögnens dödsfiende, och därmed är sanningen de demagogiska historieförfalskarnas största fiende.”

Kan det vara därför min recension av Edwards SCUM, i efterhand ströks från tidningarnas sidor?  

Seth Rogens, Evan Goldbergs och Dan Sterlings mycket omtalade film The Interview, om ett planerat mord på Koreas president, har inte setts av många personer. Det var dock knappast på grund av att den var alltför usel. Att den inte fick sin planerade premiär i USA den 11 december 2014 diskuterades på otaliga tidningssidor och till och Barack Obama, som enligt utsago inte heller har sett den, uttalade sig både om filmen och det förbud som filmen tillfälligt drabbades av. Var det fel av Obama att ha en åsikt om och kring händelserna av filmen The Interview?

(I USA hade filmen en begränsad premiär på Internet den 24 december 2014, och i biografer den 2 januari 2015.) 

Tillbaka dock till några Andrea Edwards-citat i SRs P1 2015-02-13.

Edwards ville ”rätta till” näthatarna genom att fråga dem ”Varför är ni inte arga på den manliga regissören?”

”Det är en total logisk kullerbytta att vara så fruktansvärt upprörd över denna text” (dvs. SCUM-manifestet). ”Det är ofta kränkta, sårade människor, som känner sig väldigt värdelösa i det här samhället och det är en enorm ilska som måste riktas mot någonting. … Det handlar inte om min text, det handlar helt om andra saker…”

(Skulle jag använda mig av samma diskutabla logik, då skulle jag kunna kläcka ur mig exempelvis att Andrea Edwards ”känner sig väldigt värdelös” och att hennes enorma ilska riktas mot någonting annat och inte ”näthatare”, att den handlar om helt andra saker som exempelvis det faktum att skådespelare som exempelvis Greta Garbo, Ingrid Bergman, Ann-Margret, Britt Ekland, Lena Olin, Pernilla August, Maud Adams, Amanda Ooms, Izabella Scorupco, Noomi Rapace, Tuva Novotny, Malin Åkerman, Helena Mattsson och Alicia Vikander gjorde eller gör karriär på båda sidor Atlanten, emedan hon själv lyckas få rubriker bara i Sverige och inte ens dessa handlar om hennes skådespeleri, utan hennes aggressivitet gentemot män.)

Som avslutning på intervjun, krävde Andrea Edwards ”Förbjud anonymitet på nätet!”

Andrea Edwards gömmer sig bakom den manliga regissören, gång efter gång och gör honom ansvarig för SCUM-manifestet. Hon gömmer sig bakom SCUM-manifestets bibeltext och hon gömmer sig bakom den roll som hon framför från scenen. Och ändå kräver hon ”Förbjud anonymitet på nätet!”

Detta krav på förbud borde kanske skrivas in i SCUM-manifestet. Jag tror nämligen att det inte finns med på grund av att vid tiden då Valerie Solanas verkade fram det, fanns inte något Internet.

Andrea Edwards kan breda ut sig överallt där det behagar henne, eftersom hennes åsikter är comme-il-faut, det vill säga att de för tillfället är väl passande de ledande kulturkyparnas oskrivna regler. Hon får uppträda i SVTs båda kanaler, i SR, i Aftonbladet et cetera. Det är troligen anledningen till varför Andrea Edwards inte funderat över varför vissa människor, kvinnor som män, anser det vara mest hälsosamt att skriva under alias? Andrea Edwards verkar inte äga förmågan att inse att det finns människor som är rädda för de repressalier som deras kunskap, åsikter, och tycke och smak kan frambesvärja? Jag själv blev bannlyst som skribent från flera tidningar bara på grund av att jag skrev en kulturhistorisk analys av SCUM-manifestet. Och den var garanterat helt utan något som helst hat, den var väl underbyggd och dokumenterad med kulturhistoriska källor.

Jag finner det oseriöst att Sveriges Radio, använder sig av Andrea Edwards som expert på näthat. Utgår jag ifrån mitt förhållande till Andrea Edwards, då tror jag inte att hon är hatad, utan att hon bara är beskriven med utgångspunkt av hennes egna inte alltid helt förnäma meriter.

Andrea Edwards snattade, hon ljuger (jag omtalas i hennes tillrättalagda tv-dokumentär ”SCUM – en kärleksförklaring”, och vet sålunda vad jag talar om) och hon välter över eget ansvar på andra. Att sakligt konstatera det, är något helt annat än att hata.

© Vladimir Oravsky

Vladimir Oravsky, författare till boken ANTI SCUM, som utkom den 8 mars 2015.

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *