WIKIPEDIA LYSSNAR. FAST BARA PÅ ETT ÖRA.

I min notis betitlad ”Svenska Dagbladet, Gefle Dagblad, Wikipedia och andra kunskapsliberaler”, skrev jag bland annat ”Nyligen tittade jag på https://sv.wikipedia.org/wiki/Oliver_Sacks och fann där följande upplysning: ”75 år gammal träffade han författaren Billy Hayes (som bland annat skrivit Midnight Express) med vilken han inledde ett förhållande.” Denna felaktiga upplysning återfinns lite varstans, exempelvis i Svenska Dagbladet: ”Men oj! Inte blir ’On the move’ sämre av att han på de sista sidorna, sjuttiofem år gammal, blir förälskad i Billy Hayes, författaren till exempelvis ’Midnight Express’, som han nu lever med”, skrivet av Ulf Karl Olov Nilsson. Se http://www.svd.se/doende-oliver-sacks-summerar-sitt-liv_4577966”

Wikipedia, respektive någon vän till den reagerade glädjande blixtsnabbt på min milda anmärkning och texten blev ändrad till ”75 år gammal träffade han författaren Bill Hayes med vilken han inledde ett förhållande.” Så långt allt väl. Det finns dock fortfarande utrymme för små förbättringar: Hen som genomförde ändringen motiverar det med ”Strukit att författaren Bill Hayes skrivit Midnight Express vilket visade sig inte stämma”.

Wikipedia har aldrig hävdat att Bill Hayes skrivit ”Midnigt Express”. Den lilla skavanken var, att Wikipedia en smula felaktigt påstod att Oliver Sacks hade förhållande med Billy Hayes, som de facto faktiskt skrev ”Midnigt Express”.

Dessutom, Wikipedia hänvisar fortfarande genom en fotnot till en källa som alltjämt uppger det felaktiga, att Oliver Sacks ”sjuttiofem år gammal, blir förälskad i Billy Hayes, författaren till exempelvis Midnight Express, som han nu lever med”.

Jag ändrade således detta till en ny fotnot, som stämmer till 100 procent med verkligheten.

Min fotnot togs blixtsnabbt bort med förklaringen ”ogjord, varför? det källbelägger inte det som står”, och den felaktiga uppgiften återinstallerades.

Uppslagsverket Nationalencyklopedin, har fortfarande inte ändrat sina ”upplysningar” om Isaac Bashevis Singer, så att de motsvarar realiteten.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *