KIDNAPPAD

Torsdagen den 15 oktober 2015, visades på SVT2 och även i SVT24 den prisbelönta dokumentären ”Kidnapped for Christ” / ”Kidnappad i Jesu namn”. Den lovsjungna filmen är 85 minuter lång. På SVT är den amputerad till 55 minuter. Kan det förhålla sig så att någon gång i framtiden visas den resterande halvtimmen?

Sverige tillämpade filmcensur under hundra år, mellan åren 1911 och 2011. När filmcensuren äntligen var avskaffad, sammanställde konstnären och filmvetaren Markus Öhrn samtliga av censuren bortopererade och bevarade klipp, till en film som han kallade ”Magic Bullet”. Titeln är lånad från så kallade Magic Bullet-teorin, som jämförde filmens kraft med en kula som kunde genomtränga ens hjärna med alla de (för samhället) obehagliga konsekvenser som genomträngningen kunde innebära.

Jag såg filmen för 4 år sedan, dock erkänner jag, långtifrån hela, och det inte på grund av att den är 49 timmar och 13 minuter lång, utan på grund av dess sanslösa tråkighet. Men det är inte Markus fel, utan censorernas.

Det blir något helt annat, när någon sammanställer världens ojämförligt längsta film med alla de kidnappade och amputerade halvtimmarna som Sveriges Television inkonsekvent stympar utmärkta filmdokumentärer med.

(49 timmar och 13 minuter ger 2.953 bortklippta filmminuter på 100 år, alltså rent statistiskt något mindre än 30 minuter per år. Det blir således mindre bortklippt tid på ett helt år än på var enda film som jag tog upp i flera av mina krönikor på sistone.)

Dokumentär- och vetenskapsfilm är inget som publiken bryr sig om. Den är nämligen en slags tablåutfyllnad, en kuliss, utbytbar mot vilken som helst annan ljusblinkningskuliss, ungefär som muzak och annat ljudbedövningsmedel för hissar och tråkiga väntrum. I annat fall skulle publiken protestera ljudligt, praktiskt taget varje gång detta händer, det vill säga varje dag.

Wikipedia skriver om ”Kidnapped for Christ”: “The documentary details the experiences of several teenagers who were forcibly removed from their homes and sent to Escuela Caribe at their parents’ behest. The film focuses on the plight of a Colorado high school student, David, sent to the school by his parents after he told them he was gay. The film also documents the experiences of two girls: Beth, who was sent to the school because of a ‘debilitating anxiety disorder’, and Tai, who was sent for behavioral problems resulting from childhood trauma.”

I vems namn är filmen ”Kidnappad i Jesu namn” kidnappad?

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *