04 MAJ INTERNATIONELLA STAR WARS-DAGEN

May the 4th be with you.

Idag, den 4 maj, är utnämnd till den Internationella Star Wars-dagen.

”Det är inte nog att ha orätt, man måste också vara hövlig”, vredgades upplysningstänkaren Voltaire som för sina giftigt satiriska skrifter inte bara fängslades i Bastiljen, utan även förvisades till England.

Voltaire är hjälte i de postkommunistiska länderna tack vare sin frispråkighet, men i den svenska Litteratur Handboken som ingår i Forums När Var Hur-serie står det, symptomatiskt nog, att hans dramatiska och episka författarskap ”kan sedan mycket länge betraktas som stendött”.

Inte ens en masochist, det vill säga en människa som kan uppnå full sexuell tillfredsställelse endast genom att under könsumgänget låta sig tillfogas svår fysisk plåga eller förödmjukelse, låter sig av vem som helst, gång efter annan örfilas även på den andra kinden utan protester:

alla bör med emfas protestera mot sådan förnedring, inte minst de som påtog sig den ansvarsfulla rollen att vara förälder. Om inte annat så åtminstone för sina barns skull. Darth Vaders och Grand Moff Tarkins har i evigheternas evigheter förlitat sig på att vi som blev misshandlade eller på annat vis orätt behandlade, kommer i Gottfried Wilhelm von Leibnizs efterföljd tro att denna värld är den bästa av världar, och att vi besitter en outtömlig beredskap till förlåtelse och låter det orätta bli preskriberat.

”Vad Gud har skapat måste vara gott. /

Vad människorna nämna synd och brott /

är synd och brott i deras ögon blott. /

Det är himmelsk röst, som jorden falskt förstått”,

diktade von Heidenstam som fyra år efter att han valdes in i Svenska Akademien tilldelades Nobelpriset.

Darth Vaders och Grand Moff Tarkins har i evigheternas evigheter förlitat sig på att vi vänder den andra kinden till,

att vi är storsinta,

att vi är glömska,

att vi är lättlurade,

att vi utfärdar amnestier,

att vi låter udda vara jämnt,

att vi ser genom fingrarna,

att vi låter tiden läka alla sår,

att vi är rädda,

att vi är dumma,

och att vi dessutom tycker synd om våra plågoandar

på grund av deras självvalda handikapp

att inte ha empati för dem som för ögonblicket är svagare än de själva.

Och eftersom vi inte så sällan drar oss in i oss själva,

och låter udda vara jämt,

håller käft

och utsätter den andra kinden för misshandlarens godtycke,

så har vi bidragit till

att världen ser ut som den gör.

”May the force be with you”

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *