08 NOVEMBER WORLD QUALITY DAY

I dag, den 8 november, är utnämnd till ”World Quality Day”.

Vladimir Oravskys bidrag till dess åminnelse är en tanke sådd av e.e. cummings, Vladimir Oravskys favoritpoet.

I carry your heart with me

(I carry it in my heart)

I am never without it

(anywhere I go you go, my dear;

and whatever is done by only me is your doing, my darling)

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *