10 DECEMBER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS DAG

I dag, den 10 december är utnämnd till ”Mänskliga rättigheternas dag”.

Yes meine Damen und Herren, i dag firas, eller vad man nu gör, ”Mänskliga rättigheternas dag”. Och här kommer mitt bidrag till dess åminnelse.

Den 10 december är en stor dag i Sverige och i världen. Det är Nobeldagen och det är världens och Förenta Nationernas Mänskliga rättigheternas dag.

Den 10 december 1809 slöts även fredsavtal mellan Sverige och Danmark i Jönköping. Samma dag, dock år 1967 omkom Otis Redding i en flygplansolycka och på dagen fyra år senare bröt Frank Zappa ett ben och skadade ryggen när en svartsjuk man rev honom från scenen på Rainbow i London.

Vi svenskar är mycket medvetna om Nobeldagen och firar den i TV, radio och samtliga tidningar och tidskrifter. Nobeldagen är en högtidsdag, tillika allmän flaggdag till minne av Alfred Nobels dödsdag 1896 samt instiftande av Nobelpriset, som alltid delas ut denna dag. Nobeldagen är en viktig dag för oss Svenskar. Då kan vi visa upp vår regent med familjen i vilken även vår statsminister numera ingår. Annars skulle de, regenten och statsministern, troligen vara bortglömda i den passiva anonymitet som deras huvudsyssla inbegriper.

Tre dagar senare är återigen tid för stora festligheter i Sverige. Den 13 december har nämligen Lucia namnsdag. Även nobelpristagarna får smaka på den. De skall inte tro att de är bättre än vi svenskar och får slippa undan. Att man firar Lucia precis överallt har knappast någon gått förbi. Hur skulle det gå till? Den dagen tränger sig på även på den som både är döv och blind. Den lyckliga Lucia-tilldragelsen basuneras från alla håll och kanter tills man blir brun i ansikte lik en pepparkaka och det tillhörande kaffet.

Även Ottis Redding minns man i enstaka radioprogram genom att man spelar (Sittin on) The Dock Of The Bay, och att man spelar I Have Been In You för att vörda Frank Zappas ljusskygga musikförfattarskap.

De mänskliga rättigheternas dag går dock oss svenskar helt obemärkt förbi.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *