11 DECEMBER TANGONS DAG

I dag, den 11 december är utnämnd till ” Tangons dag”.

Yes meine Damen und Herren, i dag firas, eller vad man nu gör, ”Tangons dag”. Och här kommer mitt bidrag till dess åminnelse.

Carlos Sauras film “Tango” blev Oscarnominerad som Best Foreign Language Film. I dag, på “Tangons dag”, minns jag ett tiotal filmiska dyrgripar i vilka tango spelar en central roll. Allt i från Bertoluccis ”Sista tangon i Paris” / “L ’ultimo tango a Parigi” / ”Le dernier tango a Paris”, till Mike Nichols ”Tango för tre” / ”The Fortune”, en förtätad allegori där varje detalj är bärare av en inre, symbolisk betydelse.

I Mel Brooks ”Det våras för stumfilmen” / ”Silent Movie”, spelar tango också en central roll: The New Flamencos uppträdande på Rio Bomba Club för oss till Spanien. Flamencodansen och den närliggande tangon är centrala i nattklubbsscenerna. Flamencon uppstod i Spanien då utstötta zigenare, judar och araber flydde upp i bergen undan förföljelserna i början av 1500-talet.

Dansscenerna leder oss också till polacken Sławomir Mrożek, den store absurdisten inom teatern, och hans kanske mest kända verk, ”Tango”, uruppfört år 1965. Stycket är en bitter attack på den generation som dragit krig och förstörelse över Mrożeks land. Det intressanta är att tangon hos Mrożek är symbol för revolt och protest. I slutet av hans ”Tango” dansas tangon på civilisationens ruiner, vilket är jämförbart med Bernadette Peters avslutande av sin dans, när hon ödelägger Rio Bomba Club.

Adolf Hitlers mustaschtyp kallas snorbroms. Måhända skulle han ha begått några färre ”tokiga saker”, för att låna en av många f d vicestatsminister Maud Olofssons oändligt minnesvärda tankar, om han hade odlat en tangorabatt.

Om detta inte var en tanke som borde katapultera mig till vår kungadömes styrande topp, så säg.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *