20 MARS VÅRDAVJÄMNINGSDAGEN

Några tankar med anledning av vårdavjämningsdagen.

”Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose” sade Tennessee Williams som dog av en kapsyl.

En natt, när han hade svårt att hamna i Morfeis armar eftersom han grubblade över Svenska Akademiens ärevördiga medlemmars totala blindhet och ingen upplevelse försåg honom med katharsis, tog han fram sin sovmedicin och spontan som han var, använde han kapsylen som sked och precis som om han var van vid att svälja skeden tillsammans med medicinen, kom också kapsylen ner i halsen och, ja, ni kan redan slutet, kvävde honom.

Tennes grav är känd – Amadeus okänd. Molière blev nästan inte begravd alls eftersom den kyrka som trodde sig bestämma både över döden och evigt liv var mot Molière som var fräck nog att inte bara författa utan även iscensätta ”Tartuffe”. Shakespeares samtida, dramatiker Ben Jonson däremot, visades en så stor ära att han blev begravd i Westminster Abbey. Men för att inte uppta en alltför stor plats, begravdes han i upprätt ställning. Och eftersom detta inte ansågs vara helt comme il faut återställde man ordningen genom att ställa honom upp och ner, det vill säga med svamparna uppåt.

Shakespeare föddes den 23 april 1564 och dog – kanske för att underlätta för litteraturvetarna – också den 23 april, fast någon senare årgång, 1616. Miguel Saavedra de Cervantes, han med don Quijote, Dulcinea och Sancho Panza, dog också den 23 april 1616, men ändå dog de inte samma dag. Man hade nämligen olika kalendrar i Spanien och England.

Även om inte alla kulturer använder sig av samma tideräkning och kalender, det som de har gemensamt är att man festar i gemenskap med sina närmaste för att välkomna ett nyår, äter god och gärna symbolladdad mat, exempelvis fisk, eftersom dess fjäll tolkas som rikedom, man skålar med varandra och avger olika nyårslöften, något som somliga är så förtjusta i att de avger ett och samma löfte år efter år efter år, så länge de bara har skam i kroppen. Först att de exempelvis slutar röka de hemska cigaretterna, sedan att de skall röka bara inhemska cigaretter för att stödja den hemska industrin, sedan att de inte skall röka samtidigt som de är inkopplade på järnlungor…

De flesta nyårslöften har med ätande, vikt, stress, motion och rökning att göra.

Är man tillräcklig kosmopolitisk så kan man avge sitt nyårslöfte ett flertal gånger under ett pågående år. Iranier firar sitt nyår i februari och inte långt efter firar Kambodjaner och Laotier. Perser möter sitt nyår vid vårdagjämning. Judarnas Rosh Hashana varierar, det är anpassat till lunarisk kalender. En västerlänning, troende, ateist eller agnostiker, kan tänka sig att fira nyår precis vilken veckodag som helst så länge den uppenbarar sig decembermånadens sista dag.

I Stockholm hölls 1986 en konferens om säkerhet och FÖRTROENDESKAPANDE åtgärder. Man kom överens om att slutdokumentet skulle vara undertecknat den 19 september vilket det också står på dokumentet, trots att det var den 22 september man undertecknade det. När konferensdeltagarna märkte att de inte skulle komma till något slutresultat den 19:e så beslutade de att helt enkelt stoppa klockorna i sammanträdeslokalen och så fortsatte de att förhandla. Tre dagar senare var de eniga och klockorna sattes igång igen. Så blev den 22 september 1986 i Stockholm till den 19 september samma år och i samma stad. Oktoberrevolutionen i tsarryssland påbörjades den 25 oktober, men firas den 7 november, tack vare den numera accepterade gregorianska kalendern. EU:s budget räckte inte ända till slutet av året, så man beslutade att avsluta det redan i oktober. Sedan dess sträcker sig EU:s budgetår från oktober till oktober. Den öldränkta världsberömda Oktoberfesten i München hölls i september. Den ryska oktoberrevolutionens påverkan sträckte ut sig under 72 plågsamma år. Ordet ”detje/ dece” i ordet december betyder tio fast det sedermera är årets tolfte månad och ”nove” i ordet november betyder nio och inte elva. Så malar det på i min depå med anledning av vårdavjämningsdagen.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *