22 JANUARI FÖDELSEDAGENS DAG

Härmed utnämner jag 22 januari till Födelsedagens dag.

Yes meine Damen und Herren, den 22 januari firar vi ”Födelsedagsdagen”.

Här kommer mitt bidrag till dess hugfästelse.

I dag är det min födelsedag. De flesta människor firar sin födelsedag som om det var deras egen förtjänst att de föddes. Så är det inte. Du, liksom jag, har inte den minsta faktologiska anledningen till att ta åt sig någon som helst ära för din egen tillblivelse. Möjligen kan du berömma dig för att du fortfarande finns bland oss, trots att världen är nersmutsad med Jönköpings-Posten och kolibakterier. Men du är ändå det bästa som kunde ha blivit av det möte som din biologiska far och dito mor var med om i höet eller Katarinahissen eller var det nu var som din biologiska fars spermier tog tävlan om din mors äggpokal.

I dag, när det finns 6 973 738 433 människor på Jorden, föds ytterligare 5 barn i sekunden. Så under tiden som jag skrev den här meningen, ökade vårt antal till 6 973 738 438, förutsatt att ingen dog av den ovannämnda nedsmutsningen eller någon annan orsak.

Över 19 och en halv miljon, det vill säga cirka en 365-tedel av alla människor, är födda på samma dag som jag. Det går naturligtvis inte att nämna här alla, det är trots allt inte Jönköpings-Posten du valde att läsa, men jag skall ändå nämna några. Francis Bacon, George Gordon Byron, Grigorij Rasputin, D.W. Griffith, Francis Picabia, Thor Modéen, Porfirio Rubirosa, U Thant, Bruno Kreisky, Bill Bixby, John Hurt, Christoph Schönborn, George Foreman, Michael Hutchence, Steven Adler, och efter alla dessa, han, som jag ställer framför alla andra, min personliga hjälte, om än inte förebild, August Strindberg, född på en snövit grön måndag, anno 1849.

”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen.”, inleder Strindberg ”Hemsöborna”. Jag kom i augusti 1968, några dagar efter Warszawapaktens tankburna befrielse.

Jag är vattuman, alstrad i Tjeckoslovakien. I mondän astrologi är vattumannen associerad till länderna Sverige, Etiopien, Preussen, Kanada och Polen. Visserligen är jag inte skrockfull men det vore dumt av mig att avböja ödets hjälp. I Etiopien är männens medellivslängd 37 år och så finns där bara 31 biografer på 31 miljoner invånare. Vilken trängsel. Du inser att jag inte kunde ha Etiopien som alternativ till Tjeckoslovakien. Med hänsyn till det ovanskrivna och vattumannens övriga predispositioner föreställde jag mig att Sverige onekligen lämpade sig bäst för mig. Tänk att ha himlen på sin sida.

Kännetecknande för Vattumannen på det psykologiska planet sägs vara – enligt en beskrivning lånad från Carl G. Liungmans bok ”Symboler, västerländska ideogram” – sällskaplighet, samarbetsvillighet, uppfinningsrikedom, intelligens, objektivitet och humanism. Det måste ha varit en vattuman som skrev det. Och bättre, eller som vi svenskar säger, värre blir det. I astrologisk symbolik är det kosmiskt vatten, medvetenhetens vatten och intuitionens vatten som Vattumannen häller över jorden, trogen sin insikt att alla människor är bröder och systrar med varandra. Vattumannens tecken ω är en symbol för människan förverkligad genom denna insikt om mänsklighetens grundläggande jämlikhet. Du märker att ω är liksom likhetstecken (=), som bildas av två lika långa parallella streck, det vill säga att synintrycket avslöjar den inneliggande idén, att innehållet uttrycks med sin grafiska form.

En annan grundläggande aspekt för vattumannen är kommunikation via alla media, särskilt intuition, telepati, och elektronik. Nyckelord för människor födda med solen i ω är sällskaplighet, arbete för humanitära ideal och idéer, strävan efter vänskapliga förhållanden med alla sorters människor, intuitivitet och intelligens. Enligt den astrologiska symboliken ska tidsåldern från omkring mitten av 1900-talet – vattumannens epok anses ha börjat år 1962 – och fram till år 4100 bli en humanismens, medvetenhetens och framstegens epok.

Eftersom jag föder mig genom att ta betalt för att jag placerar alfabetens olika bokstäver efter varandra i enligt mig lämplig ordning, utsätter jag mig för att andra människor skriver om mig respektive om mina iordningställda bokstäver. I förekommande fall kan jag då begåvas med släktnamn Gravsky, Dravsky, Voravsky, Orvsky, Orabsky, Oravski, Orvavsky, Orvasky, Joravski, Iravsky och Oravsk, och förnamn Valdo, Vivaldi, Vildimir, Valdemir, Valdimir, Waldemir, Wladi, Vlady, Vladys, Waldi, Valdy, Vladim, Wadim, Blabimir och Bladimir.

Undrar du hur jag ställer mig till det? Låt mig svara med ett ursvenskt, pur svenskt ordspråk: ”Gråt inte över spilld mjöd”.

(Sorry, jag menar ”Kärvt barn har många namn”, givetvis.)

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *