24 NOVEMBER EN KÖPFRI DAG

I dag, lördagen den 24 november, på dagen en månad innan Julafton, är utnämnd till ”En köpfri dag”.

Yes meine Damen und Herren, i dag firas, eller vad man nu gör, ”En köpfri dag”.

Här kommer mitt bidrag till dess åminnelse.

Vårt kungadömes regering vill att vi, såväl undersåtar som nomenklaturan, oavbrutet tillhandlar oss tjänster och varor och varor och tjänster eftersom det är den enda sanna vägen inte bara till saligheten utan även till ekonomiskt välstånd, hjulen som snurrar, räddar mänskligheten från all misär och allt ont.

Köp inte dessa falska profetior. Köp inte dem idag, på en köpfri dag, och köp inte heller dem på Julafton. De snurrande hjulen kan, liksom vår nomenklatura, lätt köra över dig på alla dagar mellan vilka som helst valdagar.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *