28 OKTOBER BILENS DAG

I dag, den 28 oktober är utnämnd till ”Bilens dag”.

Yes meine Damen und Herren, i dag firas, eller vad man nu gör, ”Bilens dag”. Här kommer mitt bidrag till dess åminnelse.

Citroën är en ofta förekommande bil i den Jönköpingska trafiken. I Sverige körs flest Citroënbilar per capita i Jönköping. Att Volvon är den marknadsledande bilen i Göteborg kan vara ett utslag av lokalpatriotism. Men vad finns det för samband mellan Citroën och Jönköping?

Jönköping är Sveriges nionde folkrikaste kommun och kallas Smålands Jerusalem. Där har man alltid nära till Gud, men efter klockan 24.00 har man det ännu mer. Det profana livet har då avstannat och staden är som en medeltida fästning, avskuren från människorna i omvärlden. Järnvägsstationen är stängd, båthamnen är stängd, flygplatsen är stängd och lokal–TV:n och lokalradion sover. Jönköpingsborna är, medvetet eller omedvetet, ofta påpassligt matade med kristna symboler och tänkesätt och inte mindre än tolv procent av dem är organiserade medlemmar i någon frikyrka. En hel folkrörelse alltså. Man tackar Gud för sitt dagliga bröd och den likasinnade grannen. Att ta körkort jämförs i Jönköping med konfirmation och trafikreglerna med Guds bud, eftersom man helt måste rätta sig efter dem och varje överträdelse på något vis bestraffas.

Citroën har tillverkats i Frankrike sedan 1919 och namnet härrör från fabrikens grundare André Citroën.

Sedan år 1975 ägs märket av Peugeot, men Citroën har behållit all kontroll över den tekniska utvecklingen och utformningen, vilket till väsentlig del gör den till en unik bil. Citroënmodellerna heter C6 Lignage, Saxo, Xsara, Picasso, Xantia, XM och Berlingo… Och före det DS, AX, BX, CX och ZX. Modell 2CV var i övriga Europa mycket populär inte minst bland ungdomar, men blev bannlyst i Sverige på grund av påstått dåliga säkerhetsegenskaper. XM-modellen valdes dock till Årets bil i Europa 1990 och Citroën ZX vann år 1991 världens hårdaste biltävling Paris–Dakar-rallyt.

Den för tidigt bortgångne franske litteraturforskaren, filosofen och strukturalisten Roland Barthes nedtecknade redan på 50-talet att bilen är en ganska exakt motsvarighet till de stora gotiska katedralerna. ”Jag menar en stor epoks skapelse, passionerat utformad av okända konstnärer, fulländad till sitt yttre, om inte till sitt syfte, av ett helt folk som i denna skapelse får ett fullkomligt magiskt föremål”, skrev han. Enligt Barthes är Citroën den bil där det magiska, mytiska och religiösa får den mest förnimbara utformningen. Det kan således knappast vara uteslutet att det är dessa mer eller mindre synliga, kristna, signaler som förleder Jönköpingsborna till att på alla outgrundliga Guds vägar helst färdas i en Citroën.

* För Jönköpingsborna är pilen i Citroëns varusymbol känd från Missionsförbundets Immanuelskyrka där Kristus’ utsträckta händer långt ovanför korsets tvärslå bildar en pil, i en glädjens segergest. Och uttrycket ”kärlekens pil” är förvisso inte alltför okänt i Jönköpingstrakten.

* X-et i Citroëns modellbeteckningar är också en signal som påverkar. X är första bokstaven i namnet Kristus och står för andlig kärlek. Det står även för det nakna korset, som i Pingstkyrkan enkom är ett glädjens budskap.

* Citroën är kanske mest känd för en rad tekniska innovationer, som exempelvis den gashydrauliska fjädringen. Fjädringens vertikala rörelse ger en bokstavligen himmelsk förnimmelse, och för en initierad iakttagare ger den en föreställning om uppståndelse när den före sin (himmelska) färd reser sig, det vill säga återuppstår, efter att först ha legat helt livlös på marken.

* Den fjärrstyrda låsanordningen på Citroën, som numera även finns på andra bilar, är för en religiöst sinnad människa ytterligare en bekräftelse på en förtingligad helig handling, en telepatisk kommunikation: Man blir bönhörd och de låsta dörrarna öppnar sig för en.

* Redan L. Berkowitz har i sin kända studie om aggressioner påvisat att åsynen av ett vapen kan utlösa aggressioner. Man kan således anta att andra ting och former bör utlösa andra reaktioner:

Citroën är slät och den har inga iögonfallande skarvar som exempelvis Volvo 240, eller 740. Även detta kan för den kristne ha en religiös innebörd, då Kristus beklädnad som bekant var utan sömmar.

* Den unika tekniska och formmässiga innovation som Citroën står för igenkänns av den kristne som ett budskap vilka två följande citat är bra exempel på: ”Vi måste vara fria från traditionens tunga band och få följa den Andens uppenbarelse som är bäst för nutid och framtid – fria att upptäcka nya områden som Gud avslöjar för våra hjärtan.” och

”Gud vill att vi skall leva i Andens uppenbarelse så att inte traditionerna trälbinder oss, utan får följa den väg som Gud vill just nu.”

* Det är knappa 2 000 år sedan kristna var ett bannlyst och förföljt folk. I Jönköping talas det fortfarande om ”de frikyrkliga”. Det ligger ingen öppen fientlighet i det, men det markerar ändå en gräns. Inte omöjligt att Citroën, som ju hade en modell bannlyst i Sverige, väcker en medkänsla hos de kristna i Jönköping även på grund av det.

* Den mest iögonfallande reklam som sponsrar Citroën under det årligen återkommande Paris–Dakar-rallyt är cigarettmärket Camel med sin kända bild av en vandrande dromedar. Och det är inte svårt att föreställa sig bilden av het ökensand med darrande varmluft: Där långt borta, där varken järnväg, båthamn, flygplats eller lokalradio finns, där färdas liksom de vise männen Citroën med ett vinnande och oförglömligt budskap mot oss…

Enligt den officiella statistiken, sammanställd av AB Svensk bilprovning och Konsumentverket, har 75 % av samtliga tillfrågade ägare av Citroën XM årsmodell 1990 och 1991 uttalat sig och sagt att deras nästa bil ånyo blir en Citroën. Jämför man med samma årgångar av Volvo 740 så var det bara 25 % av ägarna som skulle vilja köpa samma märke. I min privata undersökning kan ingen av tillfrågade Citroënägare i Jönköping överhuvudtaget tänka sig att konvertera till, det vill säga köra, ett annat märke. Det är inte bara att de är nöjda med sin bil i största allmänhet, utan deras omdömen har antagit rent religiösa termer: ”Förr hade jag Volvo, men efter en färd i en Citroën så blev jag helt omvänd”, kan bara en salig och definitivt frälst Citroënägare utbrista.

Om det är sant vad bilhandlare påstår, att kvinnor helst väljer röda och mindre bilar eftersom ”dessa verkar passa dem bättre”, så kan det vara lika sant som att Citroën lär passa bäst för en kristen.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *