02 APRIL INTERNATIONELLA BARNBOKSDAGEN

Märkte du att månaden mars hade fem fredagar, fem lördagar och fem söndagar det här året? Det är rätt så sällsamt och händer bara var 823:e året.  

I går, den 1 april, var Skojardagen. Jag tänkte inte på det, eftersom enligt min modus vivendi, livet är alltför kort för att tillåta någon av dess del utsättas för spex. Men jag blev ändå påmind om Skojardagen, eftersom de, mot min djupt ansvarstagande polityr ständigt revolterande döttrar, ringde upp mig. ”Hej pappa, kvittrade den äldsta. Jag skall få två tusen kronor för nästan inget jobb alls: jag skall vara med om ett laboratorieexperiment med insprutning av ett ännu obeprövat centralstimulerande medel direkt i hjärtat.”

Jag hörde inte resten. Och när jag vaknade stod båda döttrarna ovanpå mig och skrattade hjärtligt att jag lät mig luras, ”april, april, din dumma sill”.

I dag är det den 2 april, och den är känd som Internationella barnboksdagen.

Jag har skrivit flera mondialt erkända och av små och större barn älskade barnböcker och för dem men även för dig som bara i yttersta hemlighet får gosa med sin snuttefilt, avslöjar jag här handlingen på min kommande barnbok, så att ni vet vad ni kan se fram emot. Det kan ta några månader innan jag är färdig med den, men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Den som lever får se.

… I den här staden är alla hus byggda av material som man vanligtvis inte brukar förknippa med golv, husväggar och dylikt. Allt i varje hus, småhus som höghus, är byggt och tillverkat av genomskinligt material, företrädesvis av glas.

 

Eftersom stadens styrande vill ha full insyn och full kontroll. ”Alla skall veta allt om alla”, predikar de. Alla husväggar, alla golv, alla tak, alla dörrar, alla spisar, alla skåp, alla bord allt, allt, allt, är av genomskinligt material. Även rör och ledningar. ”I avföring kan gömmas mycket skit”, förkunnar de brighta och ledande. ”Därför skall man kunna följa skitens väg från våning till våning, från tak till golv, från checkstation till checkstation.”

Ordet medborgare är ersatt med ordet inspektör eller, beroende på rang och befogenheter, med övervakare, granskare, uppsyningsman, kontrollant, undersökare, inventerare och besiktningsman.

Inget hushåll får innehava mer än 100 böcker. Det är inte först och främst det tryckta ordet man vill åt, utan man vill förhindra att väggar och golv görs ogenomskinliga med böckernas, tavlornas, affischernas och dylikts hjälp. Väggspeglar är inte heller tillåtna, men å andra sidan kan var och en spegla sig i de glasytor hon är omgiven av. Att släcka ljuset är tillåtet, dock i högst vartannat rum. Och man får alldeles själv välja i vilka.

I den här staden har man den högsta skilsmässofrekvensen i Europa. 21 000 skilsmässor årligen, och då är splittring av samborelationer ej medräknade. ”Här måste statistiken förbättras, det vill säga skilsmässosiffran måste öka”, agiterar de styrande, eftersom de är medvetna om att folk som inte kommer överens med varandra, folk som till och med hatar varandra, kan bevaka varandra bättre och äro mer pålitliga som angivare.

I några av lägenheterna finns det inga böcker alls.

Staden har nämligen anställda tjänstemän som alla invånare är tvungna att släppa in i sina lägenheter. Det är kanske förklaringen till varför dessa tjänstemäns titel är ”vänner”. Vännerna söker genom staplar av böcker och så säger de, ”den och den och den boken måste vi låna” och så lånar de den. För evigt.

Det kan också hända att de kommer till en lägenhet och går rakt in till någon bokstapel och tar fram en bok som de lånar trots att boken inte är försedd med omslag med den rätta boktiteln. Denna träffsäkerhet närs från ständiga samtal med stadens invånare. Beslagtagande beledsagas inte så sällan av en ritual där den som ägt en falskbenämnd bok tar sig för tinningarna och kramar och pussar vännerna. Som tack får bokägaren ett par snygga muffar på sig och så släcks ljuset i hela huset under en nanosekund. Sedan tackar vännerna för sig och är redo till nästa besök. Den som fick låna muffarna, går sedan fram till den yttersta boken i bokstapeln närmast honom och bär boken till sopnedkastet. Och alla kan följa bokens väg ända ner i underjorden. Sedan återvänder personen, tar återigen en yttersta bok i en av bokstaplarna och anförtror även den åt sopnedkastet. Denna uppbyggande procedur upprepar sig så länge som det finns någon bok att avlägsna.

Staden är fri och demokratiskt styrd. Därför behöver inte alla underordna sig denna vackra och funktionella byggestetik, som denna kontroll- och kulturpolitik opererar genom. De som föredrar något annat har möjlighet att föredra Visingsö. Där kan alla med AIDS samt de som inte tycker om den nya byggestetiken leva helt ostörda. Det garanterar bland annat de genmanipulerade hajar som inplanterades i Vättern.

”Så skall det låta pappa”, kommenterade min yngsta dotter och fortsatte. ”Barnböcker bör inge hopp och lära barnen att uppskatta de möjligheter de badar i. Men glöm inte att du skriver för de minsta, och de vill ha mer detaljer, exempel på vad de förbjudna böckerna skulle kunna handla om.”

Och det har hon återigen rätt. Här kommer ett exempel på ett förbjudet bokinnehåll:

Stadens undersåtar slet på sina fält fram tills de var 65 år gamla, men de härskande ville absolut förlänga det arbetsföra livet, det som slet ut och invalidiserade människan. Bara bekväma jobb skulle vara av kortare varaktighet eftersom människor som hade sådana, också hade hur mycket ork som helst att njuta av sitt otium. De andra, de som hade värk i muskler och leder redan under den tid de slet för födans skull, syntes logiskt sett, inte ha någon glädje av det. Vad skulle de ha pension till, egentligen? ”Är inte sysslolöshet djävulens huvudkudde? Nej, låt dessa knegare flytta till dammiga ossuarier samma dag de inte orkar producera mer än de konsumerar, låt dem inte låta sig plågas av dåligt samvete”, resonerade de styrande.

Innan ossuariumet svalde de gamlas och utslitnas ben, fick de gamla och utslitna gå på snötäckta sluttningar och vattna dem med rykande tekannor. Och medan de slitna gamlingarna pinkade på nytt i sina kannor hackade deras fruar och andra kvinns i den frusna och av piss lite, lite uppmjukade marken. Efter en stund lyckades en och annan kärring hacka fram en spetsig röd topp från marken som pekade rakt mot himlen och då blev gamlingarna riktigt glada.

Efter nya bevattningar lyckades fruntimren befria en hel morot ut ur det frusna berget och moroten var näsan och två kålbitar som var ögon och ytterligare några kålbitar som var tänder och så småningom stod där på fältet en snögubbe och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till och en snögubbe till, 257 snögubbar som stod där, likt terrakottaarmén i Xian och alla väntade på att bli skördade.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *