GENIET LEONARDO DA VINCI

Den 14 oktober 2015 visade Kunskapskanalen den utmärkta semidokumentära filmen “Inside the Mind of Leonardo” från 2013. På svenska fick den namnet ”Geniet Leonardo da Vinci : En skatt av briljanta tankar, idéer och upptäckter”.

Filmen är skriven och regisserad av Julian Jones, som år 2005 blev ett världsnamn med filmen ”How William Shatner Changed the World”, om hur Star Trek-industrin påverkat och inspirerat dagens teknik, inklusive mobiltelefoner, medicinsk bildbehandling, datorer, MP3-spelare, iPod et cetera. Mig veterligen var denna med lärdom fyllda och underhållande dokumentär aldrig visad i Sverige. Det är som om Sveriges Television hyste agg mot Julian Jones: Sveriges Television hävdar nämligen, att filmen “Inside the Mind of Leonardo” är regisserad av Ron Gervais (”Brittisk BBC-dokumentär från 2013 av Ron Gervais”), något som orubbligt motsägs av filmens eftertexter, i vilka samtliga medarbetare krediteras för sina sanna insatser.

Filmen “Inside the Mind of Leonardo” är 85 minuter kort. I dag visar Kunskapskanalen bara 45 minuter utav den. Det betyder antagligen att resten kommer att visas först efter att de första 45 minuterna är helt bortglömda.

Hur kommer det sig att jag vet allt detta?

Enkelt: Jag har precis avslutat manuset till boken ”Mona Lisas Leende” och jag har kommit fram till att det inte är helt uteslutet att ”geniet Leonardo da Vinci” skulle kunna förknippas med fru Mona Lisa på något vis.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *