NÅGRA TANKAR MED ANLEDNING AV ATT EVELYN GLENNIE TILLDELADES POLARPRISET

Emmylou Harris och Evelyn Glennie får årets Polarpris. Evelyn Glennie som är slagverkare, förlorade sin hörsel när hon var 12 år ung.

I allmänhet förknippar man inte dövhet med musik, även om de flesta vet att exempelvis Ludwig van Beethoven, Bedřich Smetana, Gabriel Fauré, Ralph Vaughan Williams, William Boyce, Danny Elfman, Brian Wilson, Pete Townshend, Ryan Adams och George Martin, var, respektive är, antingen helt döva eller att de drabbades av en gravt försvagad hörsel.

Daniel Börtz har skrivit musiken till operan Goya. Francisco José de Goya y Lucientes var döv de sista 35 åren av sitt liv. Vilket hopplöst ämne för en opera, kan man tycka.

Lars von Triers film Dancer in the Dark har den blinda tjeckiskan Selma Ježkova, det vill säga Selma Igelkott i centrum. Igelkottars syn är underutvecklad, däremot har de välutvecklad hörsel. När Lasse berättade för mig att han gärna vill göra en filmmusikal, det var långt innan han utökade sitt födelsenamn med ett ”von”, predikade jag för honom att en musikal skall ha en blind person i huvudrollen för att åskådarna skall härledas att koncentrera sig på ljud. Dessutom, menade jag, borde en sådan filmmusikal börja och sluta med nästan olidlig lång sekvens där åskådarna skall hållas i mörker, för att på det viset frammana hos dem erfarenhetsmässig samhörighet med den icke seende huvudrollen.

Jag tyckte också att filmen skall utspela sig i ”drömlandet USA” och att huvudrollen skall härstamma från dess motpol, ett socialistiskt land, där så gott som alla är förblindade av kapitalismens obegränsade möjligheter.

Den musikalreferens som jag förespråkade för denna musikal var först och främst The Sound of Music eftersom även denna handlar om en familj som rymmer från sitt land, och så skulle Dancer in the Dark vända på premissen som var, att där på andra sidan, väntar happy end, och sluta i stället i en mörk tunnel utan något ljus i slutänden. Lasse är en berättare med medfödd känslighet för filmmediet, men jag vill ändå hävda att hans välförtjänta framångar i stora delar beror även på att han ka avgöra vilka råd han bör ta till sig.

Selmas bästa väninna och rådgivare fick heta Kathy, liksom min äldsta dotter.

Grattis Emmylou, grattis Evelyn.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *