SEINFELD OCH POLITIKEN

Den 18 mars 2015 diskuterades i SRs program OBS ”Seinfeld”, under programrubriken ”För 25 år sedan hade TV-serien Seinfeld hade premiär. Vi följer TV-komedins resa fram till idag där en ny typ av komedi tagit plats. Vad säger humorns förändring om samhällets förändringar?”

”För 25 år sedan hade TV-serien Seinfeld hade premiär.” Jag tycker inte att det är en alldeles lyckad mening, men i jämförelsen med vad som programmet bjöd på i övrigt, är den brilliant.

Det sades blad annat, att ”Seinfeld” vände politiken ryggen. Låt mig konstatera följande: det är inte bara skönheten som ligger i betraktarens öga. Eller som Marcel Proust skriver i “À la recherche du temps perdu“ / “På spaning efter den tid som flytt 7, Den återfunna tiden”: „… Men i själva verket är varje läsare, när han läser, sin egen läsare. Författarens verk är bara ett slags optiskt instrument som erbjuds läsaren för att hjälpa honom att urskilja det som han utan denna bok kanske inte skulle ha sett hos sig själv. Att läsaren hos sig själv känner igen det som boken utsäger är beviset för att boken är sann och tvärtom, åtminstone i viss mån, eftersom avvikelsen mellan de båda texterna ofta kan bero på läsaren och inte på författaren. Boken kan dessutom vara för lärd eller för dunkel för en naiv läsare, och erbjuder honom sålunda en grumlig lins som han inte kan läsa med…”

”Seinfeld” är en världsomspännande sitcom som flörtar med att handla om ingenting, när den i själva verket presenterar inte bara en av tv-underhållningens bäst genomtänkta program, utan även djup lärdom. Här följer tre exempel, som lätt kan utökas med ytterligare trehundratrettiotre.

Exempel nummer 1:

I en episod av ”Seinfeld”, sitter Elaine Marie Benes, en av de fyra fasta Seinfeld-karaktärerna, och hennes väninna Katy, på deras stamfik Monks och Elaine frågar: ”Who was Pippi Longstocking?” ”Vem var Pippi Långstrump?”

”Vet ej”, svarar Katy.

”Hade hon något att göra med Hitler?”, undrar Benes.

”Maybe”, svarar Katy.

Elaines efternamn Benes, är identiskt med det efternamn som Edvard Beneš, Tjeckoslovakiens president sedan år 1935 hade. Efter Münchenförräderiet, eller Münchenöverenskommelsen som detta förräderi mot både Tjeckoslovakien och världsfreden heter på svenska, abdikerade Benes och blev så småningom ledare för Tjeckoslovakiens exilregering i London. Benes behöll sin funktion som Tjeckoslovakiens president även efter kriget, ända fram till kommunisternas maktövertagande 1948. Känner du till denna bakgrundshistoria, är jag säker på att ditt skratt fastnar i halsen nästa gång du läser igenom den korta dialogen mellan Elaine Marie Benes och Katy.

Benes: ”Vem var Pippi Långstrump?”

Katy: ”Vet ej”.

Benes: ”Hade hon något att göra med Hitler?”

Katy: ”Kanhända”

Och så är det med allt. ”… a man who can interpret could go far …”

 

Exempel nummer 2:

Förutom de grova sexanspelningarna har den gode Bertolt Brecht lånat även hela intrigen till sin pjäs ”Der kaukasische Kreidekreis” från den kända kinesiska pjäsen ”Hoei lan kia”, vilket betyder kritcirkeln, med den prostituerade Haitang i centrum. Seinfelds turnering av denna intrig med ett riktigt salomonisk domutslag utspelar sig hos brevbäraren Newman som åtar sig rollen som domaren Azdak. Newman skall döma vem som är den rättmätige ägaren till en cykel, Elaine Benes eller Cosmo Kramer? Kramer vinner tvisten, men det är Newman som får cykeln.

 

Exempel nummer 3:

Den lärorika Seinfeld-sequelen där Cosmo vinner Pams hjärta med hjälp av den ordbegåvade brevbäraren Newmans kärleksdiktning, har hämtat sin inspiration hos Dreyfusförsvararen Edmond Rostands heroiska versdrama i 5 akter “Cyrano de Bergerac”. Scenen utspelar sig på en bokhandel, var annars? de Bergerac skriver kärleksbrev till Roxane i Christians namn, och vinner hennes hjärta åt honom … Inte att undra på att Seinfeld förförde en hel värld …

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *