Islänningasagor händelser, platser och bilder

På årsdagen av min pappas död, damp ett kuvert innehållande en lika tunn som vacker bok, kallad ”Islänningasagor händelser, platser och bilder” i min brevlåda.

Innan jag blev tonåring fick jag varje söndag krypa in mellan mina föräldrar i deras säng och pappa berättade för mig historier från den grekiska mytologin. Jag lyssnade med andakt och kunde inte begripa varför man på barnradion inte sände sådana här berättelser, utan bara sådana som lärde oss att kulaker och de gelikar, borde sluta sin ohederliga livsbana som “Strange Fruit”.
[”Southern trees bear a strange fruit, / Blood on the leaves and blood at the root, / Black bodies swinging in the southern breeze, / Strange fruit hanging from the poplar trees.” (Skrivet av Abel Meeropol under pseudonym Lewis Allan)]

Pappa brukade säga att om jag blev någorlunda väl förtrogen med Aisopos fabler, eposen ”Iliaden” och ”Odyssén”, grekisk mytologi, romersk mytologi, gamla och nya testamentet samt Shakespeares verk, så skulle jag klara mig väl i livet.

Och han visste vad han pratade om. Han fick byta jobb många gånger, beroende på den politiska konjunkturen som just då rådde i det sovjetiska blocket. En dag kunde han vara direktör, nästa dag gruvarbetare. En dag chef för ett delikatessbageri, nästa dag högspänningselektriker. En dag i fängelset för politiska fångar, nästa dag i familjens söndagssäng avtecknade han den grekiska mytologins värld för mig.

Han var över 60 år gammal när han studerade hur man knyter mattor. På min fråga varför nu detta, svarade han att man aldrig kan veta när makthavare kommer på idén att det är som mattknytare han bäst kan bidra till socialismens slutgiltiga seger över den vacklande kapitalismen.

Islänningasagor hade vi inte i vår bokhylla, men däremot Snorres Edda och Halldór Laxness.

Förra året kom det ut fem tjocka band under samlingsnamnet ”Islänningasagorna: Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar”. Om vi betraktar den samlingen som en LP, då är boken ”Islänningasagor händelser, platser och bilder” en singel plockad fram från denna.

Jag hade först lite svårt med moderniseringen av dessa texter samt med den samtida svenskan – allt detta skar sig mot berättelsernas innehåll, det tog bort den förflutna historien från berättelserna. Men jag vande mig, precis som jag (nästan) vande mig vid Bibel 2000.

”Islänningasagor händelser, platser och bilder” är utgiven av Katla förlag och Samfundet Sverige-Island. Jag har varit på Island. Jag filmade där och i samband med det reste jag kors och tvärs genom ön. Besökte så gott som alla miljöer och träffade många många människor. Amerikanarna och nyzeeländarna och islänningarna är nog de mest välkomnande och vänligaste människorna på jorden, om jag skall utgå från mina erfarenheter. Och trots att dessa länders historia är iögonfallande, väsentligt olika, inbillar jag mig ändå att det välkomnande sättet har just med deras historia att göra.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *