RÄTTELSE

Det är sex sorters skribenter som kallar sig journalister som jag inte har mycket till övers för.

Det är de som

                                  av rädslan att det kan skada deras ”karriär”, undviker att skriva om negativa företeelser som de är medvetna om,

                                  inte förhåller sig konsekvensneutrala till det material de beskriver (I boken ”Vad är en nyhet?” klargörs begreppet ”konsekvensneutralitet” på följande vis: ”Är nyheten sann och relevant, alltså viktig för publiken, så ska den publiceras oavsett om det är bra eller dåligt för en viss stat, politiker eller affärsverksamhet. Reportern ska inte ha som avsikt att uppnå en viss effekt eller politisk åtgärd med sin rapportering.”)

                                  saknar egen undersökande drift och livnär sig som ”journalistiska” copycats, det vill säga de skriver av och skriver om andras material och presenterar det som sitt eget

                                  i flera av mina böcker uppträder under benämningen ”kulturkypare”, det vill säga ”journalister” som desorienterar, sprider dimridåer och befinner sig medvetet eller i enstaka fall omedvetet i den just för tillfället rådande (politiska) normens tjänst – nyttiga idioter, för att använda mig av ett begrep som tillskrivs Lenin, och som den ledande statsapparaten nyttjar till att försvara och stödja allt ifrån Moskvarättegångarna till hämndfeminismens avvägar från jämställdhetstankar

                                  inte har koll på det de skriver om, och påstår felaktigheter

                                  upptäcker själva, eller får på något vis vetskap om att de begick fel eller misstag, men behåller det för sig själva.

För någon dag sedan utpekade jag i min artikel ”Konsumentmakt” flera av Jönköpings restauranger och deras mat, som jag inte var helt nöjd med. Bland de utpekade befanns sig även Mi Cocina. Detta var felaktigt. Mi Cocina är belägen på Smedjegatan 9, och den restaurangen som serverade en halvfrusen lasagne ligger på Södra Strandgatan 7 och heter Grekiska kolgrillsbaren.

Att jag ofta äter på restauranger även i Jönköping, ursäktar på inget vis mitt misstag, utan kan förklaras med att jag ihärdigt letar efter ett bra matställe, men dessvärre är de flesta Jönköpingsrestaurangerna av samma skrot och korn och därmed förväxlingsbara.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *