TIDNINGSARTIKLAR LÄSES OCH FOLK REAGERAR

För några dagar sedan skrev jag under rubriken ”Välmenta råd” om Staffan Sölve som utvecklat Castyo, en ny app för smarta telefoner, surfplattor och tablets, i vilken man kan tillgodogöra sig en teaterföreställnings framförda textmassa textat under föreställningens gång. Jag ville framhäva Staffan Sölve berömvärda arbete även på grund av att han bland annat ger ut böcker, exempelvis min purfärska juldeckare ”Joel And The Santa Claus Murder Mystery”.

Inte så få har reagerat på mina rader, men jag blev speciellt glad över att även Staffan Sölve hörde av sig: ”PS Tack för att du skrivit om min textremsa-app!

– En person från Järvsö hörde av sig och vill använda appen för textade guidningar till området.

– En annan person hörde av sig och ansåg att det är oerhört störande på Operan när folk framför honom har mobilen igång med lysande skärm. Jag borde svarat ’du kan vara glad att du både ser och hör’. För övrigt är textsidorna helt svarta med vit text, så det kan knappast störa.”

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *