VAD HAR DRAMATEN OCH TJECKISK TELEVISION GEMENSAMT?

Vad har Dramaten och tjeckisk television gemensamt?

Båda förbereder program om Astrid Lindgren.

Dramaten planerar att år 2018 ha premiär på en pjäs om Astrid Lindgrens unga år, och Tjeckiens första och största kommersiella tv-kanal, ägd av CME (Central European Media Enterprises), ett på Bermuda situerat media- och underhållningsbolag, arbetar med ett program om Astrid Lindgren.

På förekommen anledning anlitades Vladimir Oravsky, författaren till en i USA framförd pjäs om Astrid Lindgren och författaren av den till flera språk översatta boken ”Från Astrid till Lindgren” – se https://sv.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A5n_Astrid_till_Lindgren, att i en 45 minuters intervju bidra till programmet.

Det blev ånyo befäst att den moderna klassikern ”Från Astrid till Lindgren”, i folkmun kallad ”boken som ändrade Astrid Lindgrens liv”, har en aktningsvärd och avundsvärd halveringstid.

Viva Astrid! Även efter din död, försörjer du inte bara din dotter och hennes familj, utan även en ansenlig armé kulturgamar. (Se http://www.adlibris.com/se/e-bok/den-gamla-och-edens-lustgard—till-minne-av-en-inte-helt-okand-forfattarinna-9789186839819)

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *