Kategoriarkiv: Vladimir Oravsky Arbete

DET LÖGNAKTIGA FOREX BANK

I sin reklam för FOREX Banks betal- och kreditkort, påstår FOREX Bank att

Kontantuttagsavgift utanför EU 0 kr”.  

Det är en sanning med modifikation, det vill säga det är inget annat än rätt och slätt en lögn.

En rejäl mängd automater tar nämligen betalt om man använder sig av FOREX Banks betal- och kreditkort:

”This transaction will incur an Acquiring Fee: 54 890,00 VND” (vietnamesiska Dong) informerar en mängd uttagsautomater, i det här exemplet i Vietnam. (Se det bifogade fotografiet: This transaction will incur an Acquing Fee: 54 890,00 VND).

 

Kontantuttagsavgift utanför EU är således inte 0 kr, som det lögnaktiga FOREX Bank hävdar, utan det kostar i många, alltför många fall pengar att ta ut pengar med FOREX Banks betal- och kreditkort.

 

FOREX Banks betal- och kreditkort är inte betrott 

Jag har rest kors och tvärs över stora delar av världen. Därför kan jag, efter en okulärbesiktning, hävda att i Vietnam finns det så många ATM, (Automated Teller Machine), ”Bankomater”, att hen som har ett ”uttags-kort”, behöver inte oroa sig för att hen inte hittar något ställe, med möjlighet att ta ut kontanter.

Varför finns det en så pass stor mängd uttagsautomater i Vietnam?

Eftersom det är bara de turistfrekventerade, ofta lite större ställena, som även marknadsför sig på nätet, som tar emot bankkort. De flesta säljare och andra näringsidkare tar bara emot kontanter, antingen USA-dollar eller vietnamesiska Dong.

Att bära på sig sedlar som räcker under en längre Vietnamvistelse är inte alltför praktiskt.  

Att ta med sig ett bankkort är sålunda ganska så nödvändigt.

Dock, det gäller att välja ett rätt ”uttags-kort”, och FOREX Banks betal- och uttagskort tillhör definitivt inte denna kategori.

Vietnamesiska ATM-uttagsbås är uppställda precis var som helst, antingen enskilda för sig själv, eller också i långa rader. (Se foto)

 Och vietnamesiska ATM accepterar alla existerade slags kort – (se foto) – dock INTE FOREX Banks gula Visa kort.

Under min vistelse i Vietnam prövade jag att ta ut vietnamesiska Dong i 50 bankomater av olika slag, fabrikat och benämningar (ATM et cetera). Inspektionen tog sin tid: Jag gick, tog motorcykel och taxi mellan dem. Men det var det värt. Någon måste göra det, när det dessvärre verkar förhålla sig så att FOREX Bank är lika glad oavsett vad.

Samtliga testade bankomater fungerade, det vill säga de accepterade både SEB:s MasterCard och även SEB:s Visa. Av dessa 50 fungerande bankomater, var det bara 7 (sju) stycken, som accepterade FOREX Banks gula Visa-kort.

Det är färre än var 7:e.

 

Vad tycker FOREX Banks vd, styrelseordförande och styrelseledamot Anders Scherlund om det, är det ett godkänt resultat?

Se foto på hur bankautomaterna i 43 av 50 fall reagerade på, när dessa kom i kontakt med FOREX Banks betal- och kredit Visa-kort.

“I’m sorry. I can’t do that right now.

There is a problem with your card.

For assistance, please call your financial institution.”, visas på bankomaternas skärm, omedelbart efter att bankomaten matades med FOREX Banks betal- och kredit Visa-kort.

Bankomater är bara maskiner, och som sådana är de programmerade att ge det svar som med största sannolikhet ger den bästa vägledningen till hur det uppstådda felet ska åtgärdas. 

Skulle dessa bankomaters programmerare veta att det finns något som heter FOREX Bank med Anders Scherlund som vd, styrelseordförande och styrelseledamot, så skulle antagligen texten se ut på följande vis:   

Jag beklagar att du är brukare av det obrukbara FOREX Banks betal- och kredit Visa-kortet. Be till Gud, och hoppas att hen kan hjälpa dig, eftersom både Anders Scherlund och hans anställda på FOREX Bank, kommer fullständigt strunta i ditt problem med FOREX Banks betal- och kredit Visa-kort. 

(Jag lyckades att ta ut pengarna med FOREX Banks gula Visa-kort sammanlagt 9 gånger. I den första automaten som accepterade FOREX Banks gula Visa-kort, tog jag ut pengarna 3 gånger under en och samma vistelse.)

Eftersom FOREX Bank aldrig kan tänka sig att tillstå att felet ligger på deras planhalva, kan jag redan nu förutse vad deras svar kommer att vara på frågan varför de vietnamesiska automaterna i 43 av 50 fall svarade “I’m sorry. I can’t do that right now.

There is a problem with your card.

For assistance, please call your financial institution.”

 

De kommer att svara, att jag högst sannolikt har fört in kortet i automaterna på ett fel sätt: antingen för slappt eller för aggressivt, eller upp- och nervänt eller bak- och framvänt, eller att jag inte försäkrade mig om att kortets vitala ytor var tillräckligt rena från svett, damm och andra jordiska partiklar, att jag använde fel hands fingrar när jag hanterade kortet… men att ingenting av detta förvånar dem, med hänsyn till mitt iögonfallande osvenska namn.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

ETT RÅD FRÅN FOREX BANKS VICE VD

Den 18 mars 2016 på eftermiddagen, fick jag ett mejl:

”Hej Vladimir

Vi ser inte att vi kommer vidare i den här diskussionen.

Jag får be dig att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden med ditt ärende.

Med vänliga hälsningar

Thomas”

Smart tänkt av Thomas Högväg. Smart tänkt och samtidigt övermåttan dumt.

FOREX Banks vice vd Thomas Högväg ville med detta mejl återigen sätta mig i gratisarbete vars ansträngning var dömt att misslyckas. Som vice vd på en bank, måste han nämligen vara väl medveten om Allmänna Reklamationsnämndens villkor som bland annat innehåller följande passus:

”Värdegränser

Vi prövar inte tvister där konsumentens krav är lägre än våra fastställda belopp (värdegränser).

I anmälan måste du kunna beskriva hur du kommit fram till det belopp du kräver. Du kan inte få ersättning för sveda och värk.

De här värdegränserna gäller för de olika tvisteområdena:

(…) 2 000 kr: ärenden som rör bank, bostad, båt fastighetsmäklare eller försäkring.”

Smart tänkt Thomas Högväg. Och samtidigt så dumt. Helt i samklang med allt det övriga jag fick ut ur FOREX Bank.

Vad skulle jag skriva till Allmänna Reklamationsnämnden? Vad skulle jag klaga på, när allt det jag skulle kunna vilja klaga på inte omfattas av ARNs ”värdegränser”?

Eftersom ARN menar att om en bank skinnar någon på 2 000 kronor, då är denna ”allmosa” inte värt att bråka om.

ARN är nämligen  med sin hållning närmare i pakt med de besuttna, än exempelvis de som lever på garantipension. Och garantipensionen garanterar 2,13 prisbasbelopp per år om man är ogift, och 1,9 prisbasbelopp per år om man är gift (före skatt). År 2014 var garantipension ca 7 880 kronor per månad för ogifta och ca 7 030 kr för gifta. Före skatt.

Skatten är på cirka 31 %, det betyder att nettogarantipension blir 5 437 svenska kronor för ogifta och 4 850 kr för gifta par.

Och nu bjuder jag på ett intelligenstest: hur tror du, att det känns för en människa som lever på 4 850 kronor i månaden att bli av med 2 000 kr till en bank, och samtidigt veta att ingen, inte ens Allmänna Reklamationsnämnden kommer höja på ögonbrynen? Bör inte Allmänna Reklamationsnämnden vara i allmänhetens tjänst? Räknas inte de ekonomiskt svagaste som en del av allmänheten? Bör de förbjudas, eftersom de fattiga skämmer ut välfärdsstaten?

Vad anser jag att FOREX Banks representanter borde skriva till mig i stället för

”Hej Vladimir

Vi ser inte att vi kommer vidare i den här diskussionen.

Jag får be dig att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden med ditt ärende.

Med vänliga hälsningar

Thomas”

För det första: Jag tycker inte att vice vd:n för FOREX Bank Thomas Högväg skall underskriva sina mejl till en klagande kund bara med sitt förnamn, som om den klagande kunden och han var bankpolare med varandra och diskuterade vilken restaurang de skall åtnjuta en ”representationslunch” på.

För det andra: vice vd för FOREX Bank Thomas Högväg borde ha skrivit till mig ungefär så här:

Jag beklagar att vi inte kommit vidare i den här diskussionen. Det är på grund av att jag inte bara är en representant för FOREX Bank, utan i förlängningen även för samtliga banker. Vi måste hålla ihop i våra policyer, om vi vill behålla vår starka samhälleliga ställning.

Det bäste vore om jag kunde råda dig att du skall föredra ditt klagomål hos Allmänna Reklamationsnämnden, men eftersom ARN har de policyn som de har, vet jag att du kommer precis ingen vart den vägen. Det är bara att beklaga, men så är det.

Men det finns mycket annat du kan göra:

·     Du kan beskriva allt det som FOREX Bank utsatte dig för på FOREX Banks Facebook,

·     du kan även starta en ny Facebook grupp med utgångspunkt av dina olustiga erfarenheter med FOREX Bank,

·     du kan skicka allt det mörka material du har om FOREX Bank till TV-konsumentprogrammet Plus,

·     du kan bekanta Sveriges Radios program Plånboken i P1 med det, och märk väl, att Plånboken också har en välbesökt Facebook-sida,

·     du kan offentliggöra din dystra erfarenheter med FOREX Bank i ”Ring P1” och på deras populära publika sidor,

·     du kan publicera dig i Aftonbladet och SvD…,

·     du kan ge ut en e-bok om allt det du har varit med om hos FOREX Bank på Amazon Kindle, eLib et cetera,

·     du kan skicka all din research om FOREX Bank till olika branschorgan som t.ex. Svenska Bankföreningen, Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå, Konsumentverket, Finansinspektionen …,

·     du har flera möjligheter än du inte har, och jag hoppas innerligt att du kommer använda dig av åtminstone några av dem. Vårt land är inte främjat av tysta, missnöjda människor. De kritiska förebilderna behövs.

Jag kan naturligtvis vara dig behjälplig med allt detta, eftersom tro mig, som vice vd på FOREX Bank är jag mån om att vi har någorlunda nöjda kunder, och dessa får vi bara om banken fungerar någorlunda väl.

Med vänlig hälsning

Thomas Högväg

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

VAD ÄR BROTTET ATT RÅNA EN BANK MOT ATT GRUNDA EN BANK?

”Vad är brottet att råna en bank mot brottet att grunda en bank?” är ett citat lånat ur Bertolt Brechts „Die Dreigroschenoper“, på svenska betitlad ”Tolvskillingsoperan”, premiärvisad år 1928. ”Tolvskillingsoperan” är en översättning och bearbetning av John Gays ”The Beggar’s Opera” (”Tiggaroperan”) som Gay, Jonathan Swifts och Alexander Popes samarbetspartner, skrev tvåhundra år tidigare, det vill säga år 1728. Det är antihjälten Mackie Messer, på svenska kallad Mackie Kniven, som framför denna oroande, samhällskritiska fundering i akt tre, scen 9. På tyska låter den „Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?“

Det har passerat mer än tre århundranden sedan Gays sjuttonhundratal, men bankerna och bankmän och bankkvinnor förlitar sig fortfarande på samma bankspecifika (o)moral, som om denna var inkodad i bankväsendets DNA. Bara metoderna att skinna folk och statsfinanserna ändras för att passa dagens globaliserande dato.

Det är således inte alls förvånansvärt att “Skillingtrycket om Mackie Kniven” (”Die Moritat von Mackie Messer”) från ”Tolvskillingsoperan”, spelas in på nytt och på nytt och alltid är lika aktuellt. Bland de mera kända artister som framförde det de senaste 60 åren hör Louis Armstrong, Lotte Lenya, Peggy Lee, Caterina Valente, Bing Crosby tillsammans med Bob Scobey, Bobby Darin, Ella Fitzgerald, Eartha Kitt, Kenny Dorham, Jimmy Smith, Jacques Loussier, Marianne Faithfull, Dave Van Ronk, Ben Webster, The Doors, The Psychedelic Furs, Frank Sinatra, Sting, Nick Cave, Dagmar Krause, Ute Lemper, Roger Daltrey, Kenny Garrett, Mark Lanegan, The Young Gods, Robbie Williams, Lyle Lovett, Max Raabe, Ensemble Modern, The Brian Setzer Orchestra, Rammstein, Michael Bublé, Kevin Spacey, Camille O’Sullivan

Så här ”låter” “Skillingtrycket om Mackie Kniven” i 1957-års översättning av Ebbe Linde:
Och en haj han haver tänder / käften full så blankt och grömt,
men MacHeath, han haver kniven, / dock den kniven har han gömt.

Hajens fenor, dom är röda / när som denna går på rov,
Mackie Kniven, han har handskar, / där man ej kan spåra blod.

(…)

Och en vacker söndagsmorgon / ligger det ett lik på Strand,
kring ett hörn slank Mackie Kniven, / vilkens namn är nogsamt känt.

(…)

Var är Alfons Glite med schäsen? / Kommer det i dag, va falls?
Mackie Kniven kunde svara, / men han vet visst inget alls.

(…)

Alla fiskar simmar undan, / och till domstolarnas förtret
sjungs där mången vers om hajen, / fast att hajen inget vet.

För han kan rakt inget minnas. / Ingen såg´et, gud ske pris!
Och en haj är ingen haj alls / när man inte har bevis…

Är inte detta moritat igenkännbart och i sin poetiska precision giltig även för dagens avslöjanden om och kring dagens banker och deras affärer?

Finansinspektionen och radioprogrammet Plånboken och även en rad andra aktörer i rådgivningsbusinessen, uppmanar oss konsumenter att rösta med fötterna, det vill säga, vi rådes att överge en bank till förmån för en annan.

”Det finns 100 anledningar att byta bank”, anmanar oss en representant för Sveriges konsumenter.

Och knappast någon kan tycka att hen för alltid borde vara tillgiven den bank hen för ögonblicket gör affärer med, icke minst när hen är välmedveten om att hens bank gör affärer med henom bara för att berika sig själv så övermåttan som hen bara tål.

Men till vilken bank bör hen ”byta” till?

Det är rådet om den lämpliga banken som jag som konsument är mest intresserad av.

Vilken bank menar Finansinspektionen att konsumenterna skall ”rösta på” och satsa på? Har Finansinspektionen vetskap om någon obefläckad, optimal bank? Kan Finansinspektionen anbefalla mig en i alla avseenden pålitlig bank, en bank som FI med rent samvete skulle kunna rekommendera mig eller någon annan Svensson att flytta sina affärer till?

Kan det möjligen vara den i mångt och mycket omdiskuterade Nordea, vars verksamhet inte bara inskränker sig till de nordiska länderna Danmark, Norge och Finland, utan även har förgrenade kontakter med den beryktade panamanska advokatbyrån Mossack Fonseca & Co.? Eller kan det vara SEB, som inte heller alltid tyckt att Mossack Fonseca & Co. inte är en alldeles lämplig finansiell rådgivare? Eller kan det möjligen vara Swedbank? Åtminstone nu efter att Birgitte Bonnesen blev dess nya vd och koncernchef och Lars Idermark dess styrelseordförande? Kan det vara Marginalen Bank? Kan det vara FOREX Bank som Finansinspektionen skulle vilja rekommendera en sparande Svensson?

I april 2016 bevittnade jag ett reportage på det dagliga tv-nyhetsprogrammet Rapport, om hur fler och fler bankkunder håller på att få upp ögonen för så kallade etiska banker. Jag har aldrig gjort affärer med någon så kallad etisk bank, men jag känner en anställd på en av dessa. Han är inte bara bankanställd, han är även bokförläggare. Och om denna bokförläggardel av denne bankman kan jag sanningsenligt vittna om: På den delen av sin verksamhet, tillämpar han inte alltför mycket human morallära, utan han är notoriskt opålitlig och ser på både skrivna och muntliga överenskommelser på liknande vis som de vore använt toapapper. Men det är möjligt, om än inte alltför sannolikt, att som bankman är han moralens och etikens föredöme.

Jag har både en och två gånger iakttagit att den som felar, bryter inte bara mot en regel. Den eller de som handlar orätt går bakom en ridå dit de flesta andra inte går och de vet något som andra inte vet…

Ett exempel:

”Två skarpa varningar på fem år och återigen den högsta boten på 50 miljoner kronor blev straffet från Finansinspektionen. Allt sedan den femte september i fjol då Panaxia gick i konkurs har Finansinspektionen utrett Forex Banks ansvar och rutiner kring agerandet i Panaxia-härvan.” skriver http://www.svd.se/forex-vd-talar-ut-efter-miljonboterna

Ett annat exempel:

”1988 köpte Nordbanken Carnegie i en kritiserad affär och blev en av Erik Pensers viktigaste finansiärer, vilket bidrog till att Nordbanken kom på ekonomiskt obestånd och övertogs av staten genom Bankstödsnämnden” kan man lära sig på https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Penser.

Och på https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordbanken kan du läsa att ”… Efter att PK-Banken köpt upp sin mindre konkurrent och ändrat namn fick man stora problem under finanskrisen i Sverige 1990-1994. De privata ägare som kommit in i samband med sammanslagningen blev utlösta av svenska staten trots att man var på obestånd och bankens värde var högst osäkert. Gota Bank som samtidigt förstatligats slogs samman med Nordbanken. Ägandet övertogs sedan av Bankstödsnämnden och de osäkra fordringarna avsattes till ett nytt statligt bolag, Securum. Under finanskrisen gång mottog man som statens egen bank huvuddelen av det utbetalade bankstödet på cirka 65 miljarder svenska kronor.”

Nordbanken har efter ett antal fusioner bytt namn till Nordea och samma Nordea som slukade mellan 63 och 65 miljarder av svenskarnas skatte- och pensionspengar har i stället för att med hög ränta och ännu högre tacksamhet återbetala dessa, kommit fram till att det bästa sättet att visa sin uppskattning för allt vad Sveriges skattebetalare och pensionärer offrade för den, dränerat statskassan ännu mera genom att samarbeta med den beryktade panamanska advokatbyrån Mossack Fonseca & Co.

Den legendariske Rock’n’Roll-hjälten Keith Richards solodebutalbum heter “Talk Is Cheap”, och uttrycket betyder att det är mycket lättare att säga eller råda något än att göra skillnad i det konkreta livet.

Storfilmen ”The International” med de Oscarsnominerade stjärnorna Clive Owen, Naomi Watts och Armin Mueller-Stahl i ledande rollerna, är inte världens bästa, men den är värd att göra bekantskap med. Dess tagline lyder: ”They control your money. They control your government. They control your life. And everybody pays.” Filmens manus är inspirerat av händelserna kring Bank of Credit and Commerce International (BCCI), se

https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Credit_and_Commerce_International

och hade premiär i februari 2009, under USA historiskt värsta bankkris.

Följande är exempel på tänkvärda replikskiften från The International”:

Umberto Calvini: “The IBBC is a bank. Their objective isn’t to control the conflict, it’s to control the debt that the conflict produces. You see, the real value of a conflict, the true value, is in the debt that it creates. You control the debt, you control everything. You find this upsetting, yes? But this is the very essence of the banking industry, to make us all, whether we be nations or individuals, slaves to debt.”

Eleanor Whitman: “We are just trying to get to the truth!”

Arnie, New York D.A.: “I get it! But what you need to remember is that there’s what people want to hear, there’s what people want to believe, there’s everything else, THEN there’s the truth!”

Eleanor Whitman: “And since when it’s that OK? I can’t even believe you are saying this to me! The truth means responsibility, Arnie!”

Arnie, New York D.A.: “Exactly! Which is why everyone dreads it!”

Vem och vilka är verksamma i det som kallas förtroendebransch?

Det är framför allt politik och dess utövare, det är bankerna, det är polisväsendet och domstolar och det är hälsovård inklusive tandläkare.

Om Svensson tappar förtroendet för en läkare eller en sjukgymnast, på grund av att dessa inte sköter sitt uppdrag så som man har rätt att förvänta sig, då är det inte helt omöjligt att Svensson vidtar mått och steg som ultimativt kan resultera i att klåparen förlorar sin legitimation.

Även i de resterande exemplen på förtroendebranscher kan de som förråder sina uppdrag förlora sina jobb – de sparkas inte så sällan snett uppåt.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

DEN ENA HANDEN VET INTE VAD DEN ANDRA GÖR

I sin strävan att knyta kunder närmare till sig har FOREX Bank nyligen kommit med ett mycket gammalt men för dem nytt, utspel. Så här presenteras det: ”Privileged Member Card är FOREX Förmånskort som är exklusivt framtaget för dig som är frekvent kund på FOREX Bank. Som innehavare av förmånskortet får du bl a bättre kurs vid köp av utländsk valuta eller andra attraktiva erbjudanden från oss och våra samarbetspartners… Med FOREX Förmånskort får du rabatterad växelkurs och växlar tillbaka din utländska valuta utan avgift.”

I början av april 2016, dock inte den första, uppsökte jag FOREX Banks kontor på Västra Storgatan i Jönköping och ansökte om Förmånskortet ”Privileged Member Card”. En trevlig och tjänstvillig Forexanställd upplyste mig om att jag måste ha missuppfattat något, eftersom ett sådant kort inte är framtaget, med andra ord, det existerar ej. Och för att undanröja min skeptiska blick, frågade hen sina kollegor, som bekräftade detta. ”Om du har Forex gula betal- och kreditkort, då får du automatiskt samtliga förmåner som FOREX Bank har att erbjuda”, informerade hen mig. ”Något annat förmånskort har vi som sagt inte.”

Jag mejlade till ”Malmö Aviations/

Hej,

Jag fick veta att som ”Privileged Member” hos FOREX är jag berättigad till ”rabatt/förmån i förmånsprogrammet FPMC” hos Forex samarbetspartner.

Då Malmö Aviation är Forex samarbetspartner, undrar jag hur stor rabatt eller vilken annan förmån kan jag förvänta mig att erhålla hos er.

Tack på förhand

Med vänlig hälsning

Vladimir Oravsky

Svaret lät inte vänta på sig:

”Hej Vladimir,

Tack för ditt mail. Vi har i nuläget inget avtal med Forex om rabatterade priser tyvärr. Detta avtal avslutades för ca 1 år sedan.

Men om du har ett ica kort eller IKEA kort så har vi rabbaterade priser via dem.

Ha en fortsatt bra dag.

Med vänliga hälsningar,

Lena Bergåker

Bokningsagent”

 

Vilka är FOREX Bank samarbetspartners?

Fråga: Vilka är FOREX Bank samarbetspartners?

Svar: FOREX Bank verkar inte ha några samarbetspartners. Även om de påstår annat.

På FOREX Banks webbplats kan man läsa följande: ”Våra samarbetspartners: Malmö Aviations.”

Eftersom substantivet ”samarbetspartner” anges i pluralis, kan man anta att FOREX Bank hoppas på att knyta till sig fler samarbetspartners än den enda som de själva pekar ut.

Men hur förhåller det sig med det samarbetspartnerskapet mellan FOREX Bank och Malmö Aviations egentligen?

Så här beskriver Wikipedia Malmö Aviation på länken https://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6_Aviation:

”Malmö Aviation var ett svenskt flygbolag med inriktning på affärsresor. Det bedrev såväl reguljärtrafik som charter. 29 februari 2016 bildade Braathens Regional ett gemensamt flygbolag tillsammans med Sverigeflyg och Malmö Aviation under namnet BRA.”

Med andra och färre ord:

Malmö Aviation existerar inte längre, och därmed har troligen samarbetet mellan MA och FOREX Bank upphört. Men FOREX Bank fortsätter att stoltsera med fjädrar som FOREX Bank inte verkar ha rätt att låna längre.

Det är inte så att BRA (Braathens Regional Airlines) inte samarbetar med andra företag, verkligen inte. BRA samarbetar med Europeiska ERV, Happy Homes, Lounge, Flygbussarna, Restaurang Forno Romano på Bromma Airport, Stockholm Meeting Selection, Mornington Hotel Group, Elite Hotels, Nextory, Moderna Museet, MatHem, Svenska Mässan, Nordic Wellness, Duni, Hotel Kung Carl, Europcar. Och så ICA och IKEA. Punkt slut. Varken flera eller färre. I BRA:s lista över samarbetspartners finnes ingen FOREX Bank, inte ens en enda Forexbutik trots att sådana finns på flera flygplatser. Så förhåller det sig, så är det.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

JOHN CLEESE OCH JAG PÅ HOTELL

Bäste herr John Cleese,

Det kom till min kännedom att ni var missnöjd med våra svenska hotell. Det är naturligtvis beklagligt och jag hoppas att de utpekade hotellens ledning kommer att ge er en ursäkt och sedan avgå. Om än inte nödvändigtvis i den ordningen.

Jag undrar dock om det var ni själv som bekostat vistelsen på dessa hotell? Om vistelsen var gratis för er, då menar jag att det var en smula otacksamt att beklaga sig. Skåda inte en given häst i munnen eller man får ta det som bjuds, är de moralregler som vi rättesnöresvenskar är uppfostrade med, tack vare Magdalena Ribbing och Drottning Kristinas sobra och allestädes närvarande levnadsguide. Sådana är vi, vi ödmjuka svenskar och jag förstår att en sådan celebritet som ni är, inte kan förstå det.

Men jag vill påminna er om, att ni inte heller var född med silversked i munnen, ni har själv berättat den tragiska historien för era vänner Tim Brooke-Taylor och de dessvärre alltför tidigt bortgångna Graham Chapman och Marty Feldman: ”We used to get up in t’ morning, at half past ten at night, ’alf an hour- ’alf an hour before we’d gone to bed, eat a lump of poison, work twenty-nine hours a day at t’ mill for ha’penny a lifetime, come ’ome, and each night, Dad would strangle us and dance about on our graves!”

Det är era egna, troligen en smula överdrivna ord sagda i affekt, herr John Cleese. Hur lätt är det inte att glömma bort sitt ursprung, när en överdimensionerad sedelrulle bildar en synlig utbuktning på ens smokingbyxor.

Och när er karriär med den Flygande Pyton Cirkusen tog slut, fick ni själv ta anställning på hotellet Filthy Towels. Har ni glömt bort även detta ödets bakslag?

Jag råkade se er i en dokumentärfilm om detta allt annat än anrika hotell och jag måste bekänna att om jag befann mig i era skor, skulle jag också be till gud att hacka bort en del av minnet?

Hur kunde ni behandla era hotellkunder på detta nesliga vis?

Om er hustru Sybil var bara lite mindre förtjust i golf, cigaretter, telefonkonversation och i er, skulle ni antagligen aldrig få leda detta sagda hotell, och inget annat hotell för den delen. Åtminstone inte i EU.

Jag har via Booking.com beställt och betalt hotellet som jag i det följande skall presentera för er herr John Cleese. Med egna pengar, dyra och dessutom redan skattade pengar.

Jag var inte alltför nöjd med det hotellet, så jag anmärkte på dess brister. För att hotellet inte skulle utsätta andra som har betalat en rejäl summa, för samma obehagligheter.

Och hotellet erkände att inte allt var så som var överenskommet och jag fick kompensation. Det kallar jag att ha en bra sjukdomsinsikt och att man strävar efter en bra kundrelation.

Här kommer ett fotografi på kompensationen

  

På gatan kostar denna nyckelring med ”pärlor” i plast 2 turkiska lira dvs. cirka 7 ärliga svenska kronor. Det är naturligtvis tanken som räknas och inte priset.

Nu skall jag redovisa för er herr John Cleese de anmärkningar jag hade på hotellet, och för att inte tråka ut er, sammanfattar jag dem i 10 korta punkter, och ett antal fotografier som jag tog på brottsplatsen. Jag menar hotellet, naturligtvis.

1/

Vi hade på Suitel Bosphorus beställt en ”svit Deluxe med 1 dubbelsäng eller 2 enkelsängar och STADSUTSIKT. Rum 501 som vi fick, hade ingen stadsutsikt, utan den inte alltför attraktiva vy som erbjöds oss var den som bifogade fotografier redovisar.

Denna vy kan knappast ens en jävig hotellägare kalla ”stadsutsikt”. Inte i Istanbul som med alla sina kyrkor och moskéer et cetera tillhör en av Europas vackraste städer.

2/

I reklamen för sagda hotell skriver http://www.booking.com/hotel/tr/suitel-bosphorus.sv.html? Faciliteter på Suitel Bosphorus. UTOMHUSTRÄDGÅRD.” Det är mycket möjligt att hotellet har en trädgård, men om så är fallet var denna helt oåtkomlig för hotellets gäster, då hela nedersta våningen, det vill säga även passagen till trädgården var omvandlad till en otillgänglig och ogästvänlig byggarbetsplats. Se foton.

3/

Hotellet, som enligt ingrodd smuts på flera ställen, måste ha några år på nacken, var över huvud taget omvandlat till en byggarbetsplats. Det revs och byggdes i lobbyn och till och med ingången var belamrad med byggmaterial. Se foton

4/

Åtminstone två elektriska kontakter på vår ”Svit Deluxe” var inte färdiginstallerade och säkerbyggda och jag vågar påstå att de var direkt livsfarliga. Inte minst den i den fuktiga toaletten och duschen.

Inte minst på natten, när det var kolsvart där, var det knappast rekommendabelt att fumla med handen för att finna den oskyddade och livsfarliga kontakten. Se foto

5/

Vårt ”Svit Deluxe”-rum var ett förlovat land för mygg och de otaliga myggsticken som vi fick natt efter natt förknippar jag mer med en billig utomhusvistelse i ett översvämningsdrabbat Nedre Dalälven, men inte med en dyr ”Svit Deluxe”. Se foto

6/

Vid åtminstone två tillfällen glömde den ansvariga hotellpersonalen klä täcket i påslakan, respektive lakan, utan vi fick själva hämta dessa.

7/

Vid åtminstone ett tillfälle glömde den ansvariga hotellpersonalen fylla på toalettpapper och vi fick hämta även det själva. Som om det ”Svit Deluxe”-hotellet var ett budgetbilligt, självbetjäningsvandrarhem.

8/

Handfatet saknade den nödvändiga proppen, som skulle hålla vattnet i det. Jag påpekade bristen redan dag ett och upprepade mina krav dag efter dag under hela vår vistelse. Trots upprepade löften, fick vi aldrig någon handfatspropp.

Jag skaffade en plasthink i stället, men denna var dagen därpå förvunnen.

9/

Istanbul är en mångmiljonstad som aldrig sover. Det vet jag väl, inte minst för att jag under månader arbetade där med en barnfilm. Men ett svit Deluxe-hotell borde absolut varna för det olidliga bullret som deras gäster kommer att utsättas för. Dörr till dörr med hotellet ligger nämligen nattklubben ”Dalí plus”. Se bilden. Pluset i nattklubbens namn står antagligen för de extra decibel som nattklubben sprider runt omkring sig.   

Officiellt hade nattklubben öppet ”bara” till kl. 02, men det minst sagt livliga livet utanför upphörde inte ens kl. 05 på natten. Fotografiet nedan är taget kl. 04:15.

10/

Vårt rum Nr 501 var beläget på 6:e våningen och man kunde ta sig dit och från det, antingen med en hiss eller genom att bestiga en smal spiralliknande trappa. Dessvärre funkade hissen inte alltid. Dessvärre funkade hissen bara sällan.

Så min käre herr John Cleese. Sluta klaga. Njut äntligen av livet i stället. Ni är åtminstone 76 år gammal och som ni själv säger med titeln på er pågående show ”Last time to see me before I die”.

Det är visserligen beklagligt att ett hotell då och då inte är helt tiptop, men dess ägare måste ha lov att kunna maximera sina vinster även på detta nesliga vis. Med er attityd får snart inte ens smör vara härsket. ”It’s outrageous, egregious, preposterous!”, som Jackie Chiles brukar säga. Och han är Attorney at Law.

Jag bifogar och skänker till er den pärlefulla kompensation som jag fick från Suitel Bosphorus. Jag vet att det är bara ett fotografi, men jag försäkrar er att ni föredrar den framför det plastiga the real thing.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

FOREX BANK VERSUS OSVENSKAR

Den 4 februari 2016, 17:e dagen efter att jag för första gången anmälde att mitt FOREX Banks Betal- och kreditkort inte fungerade, uppsökte jag återigen ett av FOREX Banks fysiska bankbutiker, den här gången på Arlanda Airport, i Terminal 5, gateområde F26-39.

Jag berättade vad saken gällde, och inte mindre än tre anställda blev engagerade i saken.

De diskuterade med varandra och ringde hit och dit och jag har under tiden fått mig ett gott skratt tillsammans med Peter Englund, men FOREX Banks personal lyckades inte komma fram till den rätta ”hjälpavdelningen”, utan de undrade om de fick återkomma.

Det fick de.

Redan samma dag fick jag ett mejl: ”Hej!

Vi har nu varit i kontakt med vår Kortservice. De antyder att du antagligen inte använt mobilt bank-id eller använt dig av Nordeas kort-dosa för att göra köp via Internet. Du behöver använda något av dessa för att genomföra köp på Internet. Du är välkommen att kontakta oss för ytterligare information om något är otydligt.

Mvh Linnea”

R…….a FOREX Bank

Jag har försäkrat FOREX Banks Linnea att jag på ett ungefär vet hur ett köp via Internet går till, att jag har med ett lyckat resultat genomfört ganska så många sådana de senaste 15 åren.

Men heter man inte Anders Scherlund, Thomas Högväg, Jonas Broman, eller Karl Högstedt – det är de ädla namn som FOREX Banks ledning kan stoltsera med, då är det uppenbarligen legitimt, att utan några som helst konkreta bevis, på ett kränkande vis anklaga en Mohammed eller en Vladimir att de inte har ens den minsta aning om hur en ”modern” teknik fungerar.

Inte undra på att FOREX Bank ens på 17 dagar lyckades att åtgärda problemet, när FOREX Banks personal per mörkbrun automatik, under hela tiden utgick ifrån att felet inte kunde finnas någon annanstans än hos Mohammed eller Vladimir.      

TeflonFOREX Bank

Fyra dagar senare, den 8 februari, fick jag ett nytt mejl: ”Hej!

Vi gör det vi kan för att verkligen hjälpa dig.

Betal- och kreditkortet har vi i samarbete med Nordea Finans, detta gör att du behöver ringa dom och beställa en bankdosa som kan hjälpa dig att genomföra dina köp på internet.

Tyvärr kan vi inte beställa åt ngn annan.

Du kontaktar Nordea Finans tele 08-402 57 51, www.nordeafinans.se

Beroende på hur hemsidan du handlar från är uppbyggd fungerar ibland inte mobilt bank-ID.

Med vänlig hälsning

Helena Trogen”

Mönstret är klart: Ingenting någonsin är FOREX Banks fel.

Utan det alltid och utan något undantag förhåller sig på det viset, att det är kunden som är mer än lovligt dum i huvudet och inte kan använda sig av FOREX Banks ”moderniteter”, eller också är det försäljarnas, antagligen med avsikt saboterande hemsida…

Med denna principiella inställning är det helt förståeligt att FOREX Banks anställda inte ställer sig frågan, hur det kommer sig att de webbsidor som inte funkar med Forex-kortet, funkar med exempelvis SEB-korten.

Dessutom låter FOREX Bank påskina, att det bara är några webbsidor som inte är kompatibla med vissa Forex-kort.

Detta är, som man säger på svenska, ett ren och skär lögn:

Inte en enda webbsida godtog mitt Forex betal- och kreditkort och det oavsett på vilken PC eller Mac eller padda eller iPhone jag försökte genomföra transaktioner, och oavsett vem som försökte genomföra dem vare sig i Sverige, Danmark, Vietnam eller Thailand.

På länken http://www.motivation.se/leda/mangfald/mangfald-ger-nya-perspektiv, kan man läsa följande:

”Idag är det många företag som pratar sig varma om mångfald i personalstyrkan – men att gå från ord till handling tycks vara svårare. Det finns dock undantag. De anställda på Forex Bank har sitt ursprung i drygt 60 olika länder, och tillsammans talar de 51 olika språk. ’När man blandar olika infallsvinklar och referensramar blir verksamheten mer komplett’, säger Tom Friberg, kommunikationschef på Forex.”

FOREX Banks kommunikationschef Tom Friberg skulle kunna få anställning som talskrivare åt vilken som helst politiker som tror att ett tal slår ut och väger tyngre än handlingar. Och att siffror och statistik har makt i sig själv, utan några som helst kopplingar, förklaringar och implikationer.

Eller tror kanske Tom Friberg att konstaterandet att Forex Banks anställda ”har sitt ursprung i drygt 60 olika länder, och tillsammans talar de 51 olika språk” berättar något om FOREX Banks syn på dessa osvenskingar?

I don’t think so.

Under den viktorianska tiden, men i viss utsträckning även tidigare och senare, var missfostercirkus och andra freak show mycket populär underhållning, mestadels i Europa. Allt i från Joseph Merrick, dvs. Elefantmannen, till anonyma skäggiga damer och ”dvärgar” ställdes ut och exploaterades av samvetslösa entreprenörer och arbetsgivare. Vad tror du, kommunikationschef på FOREX Bank, Tom Friberg, var dessa stackars människors chefer och arbetsgivare även deras sanna vänner och beskyddare?

Temüdjin föredrog att bli kallad universums härskare, det vill säga Djingis khan. I boken ”Mongolernas hemliga historia” kan man läsa att ”den högsta lycka en man har är att besegra sina fiender, få dem att berätta om det, rida deras hästar, ta deras ägodelar, se tårarna strömma ned för deras släktingars och fränders ansikten och hålla deras hustrur och döttrar i sina armar”.
Djingis khans underställda hade order att tillfångata de allra fagraste kvinnorna, och deponera dem i en rad metodiskt lokaliserade harem, där deras ledare och oinskränkte härskare fick våldta dem och på annat vis förlusta sig med dem.

Att Djingis khan befruktade ett oräkneligt antal kvinnor är inte en myt utan en sann historieskildring bekräftas av det faktumet, redovisat även i vetenskapsarbetet ”Mongols Genetic Heritage”, publicerad i The American Society of Human Genetics: 8 % av befolkningen i Centralasien, något som blir ungefär 0,5 % av världsbefolkningen, härstammar i rakt nedstigande led från Djingis khan.

Skulle faktumet att Djingis khan lägrade mer kvinnor än någon annan man eller kvinna göra honom till feminist? Vad tror du, kommunikationschef på Forex Bank, Tom Friberg?

Slaveriet har troligen funnits i alla tider och alla kulturer och det lever än, om än fördömt och officiellt avskaffat. Svenskar ägde och handlade med slavar, liksom även precolumbianska indianer. Slavar hade sitt ursprung i fler än ”60 olika länder”, och tillsammans talade de fler än ”51 olika språk”. How do you like them apples, Tom Friberg, kommunikationschef på Forex bank? 

Som sagt, att FOREX Bank anställer ickesvenskar och invandrare av första, andra et cetera generationen, är inte direkt på grund av människokärlek, utan på grund av att just ickesvenskar och invandrare av första, andra et cetera generationen kan användas för att maximera FOREX Banks profit.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

ATT FÖRSTÅ ORSAKEN BAKOM ETT FÖRBUD KAN KNAPPAST VARA TILL NACKDEL

FOREX Bank är inkonsekvent i sitt handlande och ligger dessutom långt efter sin tid åtminstone på en punkt, Denna belyser jag med följande händelse som jag själv varit med om: Jag står i kön på FOREX Banks kontor på Västra Storgatan i Jönköping. Kön är som alltid lång, lika lång som den irriterande telefonkön till denna bank som är något av en expert på att stjäla tid från sina medmänniskor. En, kanske 30-årig, konventionellt klädd, ung man, tittar otålmodigt på sin klocka, och i samma stund ringer hans mobil. Han svarar. På ryska. Jag förstår varje ord. Han däremot förstår inte att när man befinner sig i FOREX Banks lokaler, då får man inte svara på telefonanrop. En Forex-anställd fordrar av 30-åringen att omedelbart avsluta samtalet, eller också lämna banken.

Det har gått cirka 10 sekunder sedan uppmaningen och den unge mannen trotsar ”fortfarande” den, och fortsätter sturskt sitt samtal. Han är, av språket att döma en ryss, och kommer man från den delen av världen, så böjer man sig inte blint och omedelbart efter varje smått absurt krav och påbud, och definitivt inte efter bara 10 sekunder som knappast kan räcka till att avsluta ett pågående samtal.

Nu blir den avvisande Forextjänstemannen förbannad, hen reser sig från sin stol och upprepar uppmaningen. Den unge mannen skrynklar ihop sin nummerlapp som om han ville kasta den, men ångrar sig och överlämnar den till mig. Han öppnar dörren och går ut. FOREX Bank har därmed förlorat en kund, troligen för alltid.

Nu är det min tur. Jag hamnar hos henom som precis har avvisat en, kanske en för banken mycket lönsam kund. Hen söker stöd för sitt handlande hos mig. Men jag fattar inte varför man inte skulle kunna tala i sin mobil så länge man inte stör någon kund eller anställd på banken och ej heller bankens affärer.

Då svarar hen, att det råder fotograferingsförbud på FOREX Banks kontor.

Men han fotograferade inte, menade jag.

Det finns en kamera i varje mobil, upplyste hen mig.

Det kan vara så att många av dagens mobiler innehåller bland mycket annat även en kamera, men jag har aldrig varit med om, att på exempelvis en flygplats, där man inte heller får fotografera, skulle man förbjuda någon att prata i telefon eller surfa eller på annat vis använda den. På SEB, men även andra banker, tillhandahåller man till och med gratis Wi-Fi till sina kunder, menade jag.

Här får man i alla fall inte använda sig av telefonen, konstaterade den regeltrogna Forex-anställda.

Efter detta absurda och knappast uppbyggliga preludium, fick jag äntligen möjlighet att framföra mitt ärende. Det rörde sig om appen ”Forex ID” som jag laddat i min telefon och som med eftertryck krävde att den skulle aktiveras på något av FOREX Banks kontor.

Hen bad mig att läsa upp för henom meddelandet på appen.

Jag undrade hur jag skulle kunna göra det utan att ta fram min mobil?

Hen svarade att hen kommer att märka huruvida jag tänker ta ett foto eller inte…

Det är inte alltid lätt att efterleva alla påbud och krav som man utsätts för. Men det är betydligt lättare att åtlyda dem, vilkas bakomliggande grunder är någorlunda begripliga. Och i det här fallet, är de det inte:

Den för kunden synliga delen av Forex butiken på Västra Storgatan i Jönköping är ett ”hål i väggen”. På den ena ”långsidan” sitter butiksanställda bakom sina myndighetsglas, och den motsatta sidan består av en glasdörr och stora, panoramafönster som utgör väggen mot gatan. Vill man fotografera denna butik, så gör man det med fördel utifrån, från gatan. Och man kan plåta butiken precis när som helst på dagen, och ännu bättre på kvällen, när Forex-butiken inte bara är rikligt upplyst, utan även tom på allt folk inklusive de ängsliga anställda.

Och att fota på Västra Storgatan åt vilket håll man än vill, kan knappast vara förbjudet. Eller?

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

HERENCO SÄLJER JÖNKÖPINGS POSTEN

Publicerat 1 april: Herenco säljer Jönköpings-Posten

Den länge planerade försäljningen av Jönköpings-Posten är nu äntligen ett faktum, enligt än så länge obekräftade uppgifter.

Koncernen Herenco aktiebolag som ägs av familjen Hamrin säljer Jönköpings-Posten till Jönköpingskonkurrenten Jmini.

Köpesumman är inte offentlig, men för att Jmini skulle kunna finansiera affären, var Jminiledningen tvungen att hitta en medfinansiär. Det blev ICA MAXI, också den från Jönköping.

Sammanslagningen Jönköpings-Posten med Jmini kommer att få ett nytt namn: JMaxi, och ICA Maxis butikschef Oskar Henningsson kommer att vara JMaxis vd. Chefredaktören blir som väntat Krister Leimola.

Jönköpings-Postens kulturredaktion upplöses, men samtliga fick erbjudande om jobb på ICA MAXIS lager.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

RIK SOM FATTIG, VI ÄR ALLA LIKA

Inför lagen är vi alla lika. Sägs det.

Inför sjukdomar är vi alla lika.

Inför olyckor är vi alla lika.

Inför polisen är vi alla lika. Sägs det.

Inför läkare och sjukvården och äldreomsorgen är vi alla lika. Sägs det.

Är jag i Stockholm, bor jag på hotell. Så kallade affärsresenärshotell. De håller ganska så bra standard eftersom de är måna om att man (och kvinna) skall återvända till dem.

Vill jag ha det extra, extra lyxigt under mina stockholmsvistelser, uppsöker jag någon av mina stockholmsvänner som på egen hand lyckats arbeta sig upp ganska så högt, och det utan att använda sig av vassa armbågar eller lägga fula krokben för andra.

Förra veckan bodde jag hos Tomas. Han är vd för en av Europas största företag och hans Stockholmslägenhet är betydligt större och finare än den omtalade Margot Wallströms. Och han köpte den för helt egna, skattade pengar och han betalar hela hyran med egna, skattade pengar och han tar inte emot några som helst subsidier från någon som helst för denna eller andra ändamål… Antagligen strävar han inte efter att vara Margot Wallström-lik.

Tomas har ett mindre flertal grannar, en av dem är tv- och bok- och journalismprofilen Leif G.W. Persson. Detta är en viktig information just i det samband jag är på väg att beskriva, eftersom de pekar på att inför ”vardags”-bekymmer är vi alla lika.

Tomas och Leif GW bor i byggnader som är högst två år gamla.

Två år gammalt bröd är ett avsevärt gammalt bröd, men i byggnadssammanhang är ett tvåårigt bygge, inget annat än ett nybygge. Ändå är dessa hus redan fuktskadade.

De tog in fukt för ganska så länge sedan, men eftersom det finns många hus som byggs av samma penningsugna ”experter”, började man dränera dessa hus på fukt först nu, när luften luktade Sibirien och termometern hävdade att det var minus 17. Troligen hoppades experterna på att den förmodade, förestående klimatuppvärmningen, kommer att ta hand om den utpekade fuktskadan.

Grävmaskinen grävde upp husets fundament och släppte därmed in kyla och frost  till vattenledningar, som knappast helt oväntat, frös till, och det med omedelbar verkan. Toaletterna slutade spola, diskmaskinerna slutade diska, tvättmaskinerna slutade tvätta, kaffemaskinerna slutade koka kaffe… eftersom alla dessa maskiner trivs bäst när de fylls med kallt vatten.

Annars var det inga problem, eftersom rikt folk inte dricker kranvatten, och de badar bara i mjölk liksom drottning Cleopatra och Marie Antoinette, som bekant.

Reparatörer skulle infinna sig så snart som möjligt.

På lördagen kom de dock inte eftersom i Sverige för man inte ens krig på en lördag, verkar det som. På söndagar upprätthåller man samma arbetstider som på lördagar, alltså inga. På måndagen funderade man på huruvida man borde komma på tisdagen och på tisdagen beslutade man, att den efterföljande onsdagen skulle bli en bra dag att utföra reparationen.

Så blev det.

Efter 5 dagar började kallvattnet rinna. Först lite hostande men bara efter en kort stund kunde man bajsa hur mycket man än hade lust till och inte bara det, man kunde även nyttja vattenklosettens spolarfunktioner.

Och precis när jag kände mig som en kung och tronade på tronen, ringde det på dörren. En gång, två gånger, tre gånger. Det var uppenbart att det rörde sig om något mycket angeläget.

Och det var det. En reparatör berättade för mig att vattnet i kranarna rinner redan som en bäck, men att han ville uppmana mig att jag skulle låta vattnet rinna för att det inte skulle frysa igen. Det behöver inte rinna mycket, sa han.

Inte mycket, sa jag, men hur länge, undrade jag.

Så länge det är minusgrader och dräneringsarbeten pågår, svarade han.

Är det ekologiskt hållbart, och vad kommer det kosta mig, undrade jag och låtsades att vara den dyra lägenhetens rättmätiga ägare.

Va’ inte orolig, sa mannen, Peab kommer att betala.

Att Peab är ”Nordens samhällsbyggare”, vet alla som besökt dess webbplats.

Jag lät vattnet rinna cirka en halv dag, sedan stängde jag av den. Jag tänkte att jag visserligen inte ville vara utan ett fungerande dass, men å andra sidan, mitt miljösamvete ställde sig mellan min bekvämlighetsivran och miljön, och miljön vann och jag stängde av vattnet och väntade på att frosten återigen skulle ta över kommandot över toaletterna, diskmaskinen, tvättmaskinen, kaffemaskinen…

Någon kom dock på att husets hyresgäster antagligen inte skulle hålla kranarna öppna, och denne eller denna öppnade därför en vattenkran som är inbyggd på husets gavel.

Och nu följer ett intelligenstest.

Vad tror du händer med det vatten som dag ut och dag in och dag ut och dag in rinner ur kranen rakt i det öppna?

Om du svarar att det bildar en pöl som är lika stor som en mindre sjö som sträcker sig ända till husingångens tröskel, då har du förmågan att räkna ut ett och annat i förväg.

Om du dessutom räknar ut att denna konstgjorda sjö omedelbart fryser till en lika blank som hal yta, då är du ännu mer förutseende och kan därmed troligen inte söka jobb på Peab.

Än så länge har ingen brutit vare sig ett ben eller en hand eller annat på denna väl tilltagna oplanerade isyta, och låt oss hoppas att ingen kommer att göra det. Men när tövädret infinner sig, så kommer allt detta vatten sjunka ner och återigen dränka husets fundament.

Nästa vecka skall jag återigen till Stockholm. Denna gång skall jag bo hos Sara, medialt känd feminist och teatervetare. Hon sade nyss att hennes toa fungerar och dessutom, brukar hon bjuda på frukostar som vida konkurrerar dem som man får på Stockholms affärsresenärshotell…

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.

RÄTTELSE

Det är sex sorters skribenter som kallar sig journalister som jag inte har mycket till övers för.

Det är de som

                                  av rädslan att det kan skada deras ”karriär”, undviker att skriva om negativa företeelser som de är medvetna om,

                                  inte förhåller sig konsekvensneutrala till det material de beskriver (I boken ”Vad är en nyhet?” klargörs begreppet ”konsekvensneutralitet” på följande vis: ”Är nyheten sann och relevant, alltså viktig för publiken, så ska den publiceras oavsett om det är bra eller dåligt för en viss stat, politiker eller affärsverksamhet. Reportern ska inte ha som avsikt att uppnå en viss effekt eller politisk åtgärd med sin rapportering.”)

                                  saknar egen undersökande drift och livnär sig som ”journalistiska” copycats, det vill säga de skriver av och skriver om andras material och presenterar det som sitt eget

                                  i flera av mina böcker uppträder under benämningen ”kulturkypare”, det vill säga ”journalister” som desorienterar, sprider dimridåer och befinner sig medvetet eller i enstaka fall omedvetet i den just för tillfället rådande (politiska) normens tjänst – nyttiga idioter, för att använda mig av ett begrep som tillskrivs Lenin, och som den ledande statsapparaten nyttjar till att försvara och stödja allt ifrån Moskvarättegångarna till hämndfeminismens avvägar från jämställdhetstankar

                                  inte har koll på det de skriver om, och påstår felaktigheter

                                  upptäcker själva, eller får på något vis vetskap om att de begick fel eller misstag, men behåller det för sig själva.

För någon dag sedan utpekade jag i min artikel ”Konsumentmakt” flera av Jönköpings restauranger och deras mat, som jag inte var helt nöjd med. Bland de utpekade befanns sig även Mi Cocina. Detta var felaktigt. Mi Cocina är belägen på Smedjegatan 9, och den restaurangen som serverade en halvfrusen lasagne ligger på Södra Strandgatan 7 och heter Grekiska kolgrillsbaren.

Att jag ofta äter på restauranger även i Jönköping, ursäktar på inget vis mitt misstag, utan kan förklaras med att jag ihärdigt letar efter ett bra matställe, men dessvärre är de flesta Jönköpingsrestaurangerna av samma skrot och korn och därmed förväxlingsbara.

© Vladimir Oravsky

Detta material får delvis eller i sin helhet kopieras eller på annat vis reproduceras, elektroniskt, mekaniskt, analogt och digitalt, eller genom tankeöverföring eller på annat outforskat vis, på papper, plast, band eller annan känd eller framtida substans, i blindskrift, i ljud- eller bildform; den får även musiksättas, dramatiseras, filmas, videoseras, animeras eller omvandlas till balett, mimföreställning eller sångspel, oratorium eller opera. Den får även användas i reklamsammanhang, i förbindelse med agitation och propaganda. En skriftlig överenskommelse rörande det ovannämnda med rättighetsinnehavaren (© Vladimir Oravsky) är dock oundgänglig. Vladimir Oravskys åsikter och uttryck, vare sig det är fiktion eller fakta, måste inte nödvändigtvis delas av Strannerklint Media.